Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Imre Madácha 3, Dolná Strehová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2024
Zmluva č. KŠ/ZO/2024BBŠ14762-3
EXT_007/2024
342,00 € Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti-BB, s.r.o. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
29. Február 2024
Darovacia zmluva č.40132/2024
EXT_006/2024
300,00 € Nadácia pontis Dolná Strehová ZŠ s MŠ
6. Február 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 038/181/2024
EXT_005/2024
0,00 € AG FOODS SK s.r.o. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
31. Január 2024
Dohoda o spolupráci s materskou školou
EXT_004/2024
0,00 € Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti do piateho roku veku Dolná Strehová ZŠ s MŠ
20. December 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 5509001594
INE_021/2023
50,03 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
4. December 2023
Kúpna zmluva
EXT_020/2023
0,00 € Iľja Bartoš Dolná Strehová ZŠ s MŠ
21. November 2023
Zmluva o dielo
EXT_019/2023
Doplnená
234 103,83 € KUBKOSTAV, s.r.o. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
20. November 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu neregulovaná
EXT_003/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika Dolná Strehová ZŠ s MŠ
3. November 2023
Kúpna zmluva - rámcová číslo ZV034/23
EXT_018/2023
0,00 € ATC-JR, s.r.o. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
19. Október 2023
Zamestnávateľská zmluva DDS
EXT_017/2023
0,00 € UNIQA D.D.S., a.s. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
12. Október 2023
Zmluva o zájazde
EXT_002/2024
6 755,00 € WACHUMBA ck Dolná Strehová ZŠ s MŠ
2. Október 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu - poistná zmluva č. 11-322950
EXT_016/2023
263,35 € Union poisťovňa Dolná Strehová ZŠ s MŠ
29. September 2023
Poistná zmluva č. 111150030
EXT_014/2023
247,23 € Union poisťovňa Dolná Strehová ZŠ s MŠ
29. September 2023
Poistná zmluva č. 111150029
EXT_015/2023
26,40 € Union poisťovňa Dolná Strehová ZŠ s MŠ
18. September 2023
Kúpna zmluva
EXT_012/2023
0,00 € Ryba Žilina spol. s. r. o. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
18. September 2023
Kúpna zmluva
EXT_013/2023
0,00 € KOLIBA Trade. s.r.o. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
12. September 2023
Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach
EXT_011/2023
0,00 € Domäsko s.r.o. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
6. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
EXT_001/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika Dolná Strehová ZŠ s MŠ
6. September 2023
Rámcová kúpna zmluva
EXT_007/2023
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Dolná Strehová ZŠ s MŠ
6. September 2023
Kúpna zmluva
EXT_008/2023
0,00 € Ján Machovič EDEN Dolná Strehová ZŠ s MŠ