Centrálny register zmlúv

Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2024
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb
07/2024
79,00 € Konika Minolta Slovakia spol, s r.o. Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
27. Máj 2024
Zmluva č. ZO/2024DPOZ13325-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2024DPOZ13325-1
42,00 € Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
24. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
3/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakkozépiskola Lučenec Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
12. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
06/2024
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
2. Apríl 2024
Mandátna zmluva
5/2024
250,00 € Mgr. Danka Šagiová Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
9. Marec 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
4/2024
3,00 € Mestské divadlo ACTORES Rožňava Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
010505
0,00 € Tramptária, Mgr. Anna Mozdíková Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
31. Január 2024
Zmluva o dielo
02/2024
16 441,72 € Zdenko Miškovič - ZMont Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
16. Január 2024
Rámcová dohoda o dodávke lektriny
PSO 31/23 EE
0,00 € encare, s.r.o. Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
16. Január 2024
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
2409375420
278,04 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
15. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
20232128
0,00 € encare, s.r.o. Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
1/2024
200,00 € JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
15. Január 2024
Zmluva o spolupráci
FF 197/2023
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
15. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu " Podpora pomáhajúcich profesií 3"
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_841
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
15. Január 2024
Mandátna zmluva
0808202304
275,00 € CEVEO Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
24. November 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTE DIGITÁLNY ŽIAK
16/2023
Doplnená
15,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš
25. September 2023
Zmluva o užívaní telocvične
06/2023
0,00 € Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš Centrum kondičného tréningu, Líšková
25. September 2023
Zmluva o užívaní telocvične
07/2023
10,00 € Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš Technogym E.E., s.r.o.
25. September 2023
Zmluva o užívaní telocvične
09/2023
140,00 € Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš Športový klub stolného tenisu Veľký Krtíš
25. September 2023
Zmluva o užívaní telocvične
10/2023
10,00 € Základná škola Vsevoloda Čechoviča, J.A.Komenského 4, Veľký Krtíš Volejbalový klub, Mgr. Valéria Kmeťová