Centrálny register zmlúv

Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
70,00 € Edusteps Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
20. November 2023
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2
0,00 € Centrum pre rodiny a deti Nová Baňa Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
12. Október 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
Zmluva o vzájomnej spolupráci
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
30. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
19. Apríl 2023
Dodatok č. 1
22-27-010-57
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
19. Apríl 2023
Zmluva o dielo
4-2023
80,00 € Mgr. Šárka Brezányová Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
19. Apríl 2023
Dohoda č. 23-27/054/73
Dohoda č. 23-27/054/73
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
2. Február 2023
Zmluva o dodávke plynu
1-2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel,s.r.o. Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
2. Február 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
2-2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel,s.r.o. Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
30. November 2022
Dohoda č. 22/27/010/57
Dohoda č. 22/27/010/57
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
21. November 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/2019 zo dňa 08.02.2019
2022/5
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
22. November 2022
Dohoda č. 22/22/054/252
2022/6
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
30. November 2022
Dohoda č. 22/27/054/273
Dohoda č. 22/27/054/273
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
30. November 2022
Zamestnávateľská zmluva
Zamestnávateľská zmluva
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
2. November 2022
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
2022/4
0,00 € QUALITED, s.r.o. Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
27. Október 2022
Kúpna zmluva
2022/2
0,00 € ANTON ANTOL s.r.o. Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
27. Október 2022
Rámcová kúpna zmluva
2022/3
0,00 € INMEDIA, spol. s.r.o. Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica
22. September 2022
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
22/27/054/170
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Materská škola, Ul. 1. mája 4, Banská Štiavnica