Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Ulica pod Chočom 550, Lisková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku (hradené rodičmi)
2024-plav.kurz
915,00 € FIT SPOLU, Mgr. Ivana Veselovská ZŠsMŠ Lisková
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2024-07
40,00 € Obec Potok ZŠsMŠ Lisková
22. Apríl 2024
Rámcová dohoda "Dodávanie potravín do školskej jedálne"
2023-07 - dodatok č. 1
0,00 € CHRIEN, spol. s r.o. ZŠsMŠ Lisková
22. Apríl 2024
Rámcová dohoda "Dodávanie potravín do školskej jedálne"
2023-32 - dodatok č. 1
0,00 € CHRIEN, spol. s r.o. ZŠsMŠ Lisková
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
2024-06
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola s materskou školou
22. Marec 2024
Zmluva o dielo - upgrade kamerového systému
2024-05
3 860,28 € SLOWELL s.r.o. ZŠsMŠ Lisková
7. Február 2024
Dohoda použití a vyúčtovaní finančných prostriedkov na mimoškolskú záujmovú činnosť
2024 - 21/4/2024
0,00 € Obec Lisková ZŠsMŠ Lisková
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2024-03
354,00 € Obec Ivachnová ZŠsMŠ Lisková
22. Január 2024
Licenčná zmluva
2024-02
0,00 € Seyfor Slovensko, a.s. ZŠsMŠ Lisková
15. Január 2024
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
2024-01
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. ZŠsMŠ Lisková
8. Január 2024
Dodatok k Zamestnávateľskej zmluve
dodatok k Zml xx/2007
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. ZŠsMŠ Lisková
9. December 2023
Kolektívna zmluva 2024
KZ_2024
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ s MŠ v Liskovej Základná škola s materskou školou, Ulica pod Chočom 550, Lisková
18. December 2023
Zmluva o spolupráci
2023-40
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku ZŠsMŠ Lisková
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
2023-39
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku ZŠsMŠ Lisková
1. December 2023
Darovacia zmluva 57/11/2023
2023-38
46,96 € MONDI SCP, a.s. ZŠsMŠ Lisková
7. November 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri OOÚ
2023-37
0,00 € Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. ZŠsMŠ Lisková
3. November 2023
Darovacia zmluva
2023-36
3 977,32 € Občianske združenie Kamka Základná škola s materskou školou
26. Október 2023
Zmluva o nájme č. 33/2023
2023-33
1 320,00 € Zdenko Krakovský Základná škola s materskou školou
26. Október 2023
Licenčná zmluva TENDERnet
2023-34
0,00 € eSYST s.r.o. ZŠsMŠ Lisková
18. Október 2023
zmluva o nájme
2023-25 - príloha na 2023/2024
0,00 € SZUŠ Jánoš ZŠsMŠ Lisková