Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Ulica pod Chočom 550, Lisková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2023
Rámcová dohoda "Dodávanie potravín do školskej jedálne"
2023-32
0,00 € CHRIEN, spol. s r.o. ZŠsMŠ Lisková
27. September 2023
dohoda o užívaní nehnuteľnosti
2019-25 - príloha na 2023/2024
0,00 € Obec Lisková ZŠsMŠ Lisková
25. September 2023
Zmluva o nájme č. 30/2023
2023-30
1 400,00 € Filip Blaško Základná škola s materskou školou
14. September 2023
Rámcová dohoda "Dodávanie potravín do školskej jedálne"
2023-29
0,00 € Nordfood s.r.o. ZŠsMŠ Lisková
13. September 2023
Rámcová dohoda "Dodávanie potravín do školskej jedálne"
2023-27
0,00 € Martin Bartoš ZŠsMŠ Lisková
13. September 2023
zmluva o vyhotovení faktúr v elektronickej podobe
2023-28
0,00 € PILEX, s.r.o. ZŠsMŠ Lisková
4. September 2023
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
2023-05 - dodatok č. 1 (2023-26)
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky ZŠsMŠ Lisková
31. August 2023
zmluva o nájme
2023-25
0,00 € SZUŠ Jánoš ZŠsMŠ Lisková
26. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole"
2023-05 - dodatok č. 1
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky ZŠsMŠ Lisková
18. Júl 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementovaní projektových aktivít POP 3 - ZŠ
2023-23
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠsMŠ Lisková
18. Júl 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementovaní projektových aktivít POP 3 - MŠ
2023-24
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže ZŠsMŠ Lisková
7. Júl 2023
Zmluvo a prevzatí finančnej výhry č. 1122023001
2023-22
1 000,00 € Ekofond SPP, n.o. ZŠsMŠ Lisková
23. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní stravy
2023-21
0,00 € TatraKUK, s.r.o ZŠsMŠ Lisková
22. Jún 2023
zmluva o dodávke plynu
2023-20
58 021,23 € MAGNA ENERGIA a.s. ZŠsMŠ Lisková
1. Jún 2023
zmluva o združenej dodávke elektriny
2023-19
32 014,50 € Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠsMŠ Lisková
29. Máj 2023
Rámcová dohoda "Dodávanie potravín do školskej jedálne"
2017-17
0,00 € Aquaservis Slovakia a.s. Základná škola s materskou školou, Ulica pod Chočom 550, Lisková
29. Máj 2023
Rámcová dohoda "Dodávanie potravín do školskej jedálne"
2023-18
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Základná škola s materskou školou, Ulica pod Chočom 550, Lisková
29. Máj 2023
Rámcová dohoda "Dodávanie potravín do školskej jedálne"
2023-17
0,00 € Aquaservis Slovakia a.s. ZŠsMŠ Lisková
18. Máj 2023
Zmluva o dielo
2023-16
5 605,03 € Juraj Kohút ZŠsMŠ Lisková
15. Máj 2023
dohoda o platbách
2020-14 - dodatok
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. ZŠsMŠ Lisková