Centrálny register zmlúv

Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
Zmluva o vzájomnej spolupráci
0,00 € Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, o.z. Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
5. Marec 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva č. 3/2023
0,00 € Obec Kláštor pod Znievom Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
18. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
30. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa §51 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
0,00 € Evanjelická spojená škola, M. R. Štefánika 19, Martin Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
22. Jún 2023
Dohoda o realizácii experimentálneho overovania
Dohoda o realizácii experimentálneho overovania
0,00 € Národný inštitút vzdelávania o mládeže Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
22. Jún 2023
Zmluva o spolupráci a licencia
Zmluva o spolupráci a licencia
0,00 € The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
13. Október 2023
Dohoda o spolupráci
Dohoda o spolupráci
0,00 € Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
16. Január 2024
Zmluva o spolupráci - Katolícka univerzita v Ružomberku
Zmluva o spolupráci - Katolícka univerzita v Ružomberku
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
17. Január 2024
Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci a podpore proi zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
Dodatok č.2 k zmluve o spolupráci a podpore proi zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - SOŠ pedagogická
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - SOŠ pedagogická
0,00 € Stredná odbnorná škola pedagogická Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
24. Január 2024
Dodatok č.3 ku kolektívnej zmluve
Dodatok č.3 ku kolektívnej zmluve
0,00 € OZ PŠaV pri Základnej škole Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
30. Január 2024
Nájomná zmluva č. 2/2024
Nájomná zmluva č. 2/2024
0,00 € Matej Gulovič Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
30. Január 2024
Nájomná zmluva č. 1/2024
Nájomná zmluva č. 1/2024
0,00 € Obec Kláštor pod Znievom Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
6. Marec 2024
Kolektívna zmluva zo dňa 27.2.2024
Kolektívna zmluva zo dňa 27.2.2024
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - SOŠ pedagogická 05/2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - SOŠ pedagogická 05/2024
0,00 € Stredná odbnorná škola pedagogická Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
31. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - Kováčiková
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - Kováčiková
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
31. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - Odlerová
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - Odlerová
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
31. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - Štrbová
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania - Štrbová
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
5. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
0,00 € FinQ centrum, n.o. Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom