Centrálny register zmlúv

Žilinský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 180/2024/OD
180/2024/OD
140 280,00 € AFRY CZ, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Žilinský samosprávny kraj
22. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
191/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Ing. Andrej Gočaltovský a Janka Gočaltovská
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. ŽSK: 150/2024/OŠaŠ s názvom: ŚPECIALIZOVANÉ VYBAVENIE UČEBNE PRE ODBOR KOZMETIK
150/2024/OŠaŠ
10 234,86 € KVANT spol. s r.o. Žilinský samosprávny kraj
18. Apríl 2024
Rámcová dohoda -(Služba Mobile Voice). (118)
468/2020/OVO (118)
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Terchová
18. Apríl 2024
Rámcová dohoda -(Služba Mobile Voice). (119)
468/2020/OVO (119)
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. SOŠ LH
18. Apríl 2024
Rámcová dohoda - (Služba Mobile Voice).(120)
468/2020/OVO (120)
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Považské múzeum
18. Apríl 2024
Rámcová dohoda -(Hardvere objednávka). (121)
468/2020/OVO (121)
120,00 € O2 Slovakia, s.r.o. LM RK
18. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 167/2024/OD
167/2024/OD
120 600,00 € DAQE Slovakia, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
18. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 168/2024/OD, č. zhot.: 3204/2024
168/2024/OD
149 998,00 € ISPO, spol. s r.o. - inžinierske stavby Žilinský samosprávny kraj
18. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 169/2024/OD
169/2024/OD
89 999,00 € DAQE Slovakia, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
18. Apríl 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
198/2021/RÚ -dodatok (52)
0,00 € Slovak Telekom a.s. Správa ciest ŽSK DK
18. Apríl 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
198/2021/RÚ -dodatok (53)
0,00 € Slovak Telekom a.s. Správa ciest ŽSK DK
18. Apríl 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
198/2021/RÚ -dodatok (54)
0,00 € Slovak Telekom a.s. Správa ciest ŽSK DK
18. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
198/2021/RÚ -dodatok (55)
0,00 € Slovak Telekom a.s. Pov. Galéria
18. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
194/2024/KRÚ
52 800,00 € TurTel s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
17. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby číslo ŽSK: 7/2024/KRÚ
7/2024/KRÚ_D1
195,00 € Žilinský samosprávny kraj Ľubomír Čierny, rod. Čierny, Andrea Čierna, rod. Čierna, Peter Bajana, rod. Bajana, Monika Bajanová, rod. Gerátová, Andrej Mlynár, rod. Mlynár, Ing. Martina Mlynárová, rod. Ilgová, Ing. Milan Vaško, rod. Vaško, Mária Vašková, rod. Calková
17. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
159/2024/KRÚ
170,00 € Žilinský samosprávny kraj Ľubomír Kajsík, rod. Kajsík a Stanislava Kajsíková, rod. Knapcová
16. Apríl 2024
ZMLUVA O PARTNERSTVE V SIETI OZ VPMS
190/2024/ORR
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Občianske združenie Vidiecky parlament mladých na Slovensku
16. Apríl 2024
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi
145/2024/KRÚ
14 016,00 € Žilinský samosprávny kraj SOŠ strojnícka, KNM
16. Apríl 2024
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi
146/2024/KRÚ
1 800,00 € Žilinský samosprávny kraj SOŠ PaSnV, Žilina