Centrálny register zmlúv

Žilinský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BKB3-221-67 k dodatočnému príspevku
612/2022/OSOIROP_D2
73 272,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Štiavnik
4. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041BDS5-431-65
296/2022/OSOIROP_D1
195 572,57 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Rajec
4. December 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BKC9-221-67
570/2022/OSOIROP_D2
302 581,18 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Konská
4. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BPF9-221-68
12/2023/OSOIROP_D1
173 350,29 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Partizánska Ľupča
4. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BIC2-221-68
530/2022/OSOIROP_D1
215 346,24 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Blatnica
4. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BML6-72-74
1012/2022/OSOIROP_D1
436 287,14 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Rabča
4. December 2023
Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/KRÚ/2023
776/2023/KRÚ
23 213 497,37 € Up Déjeuner, s.r.o., Tomášiková 64A, Bratislava Žilinský samosprávny kraj
1. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041BDS4-431-65
308/2022/OSOIROP_D1
145 088,87 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Rajec
1. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BHV1-221-67
1119/2022/OSOIROP_D1
222 336,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Lobelka, s.r.o.
1. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BKB3-221-67
612/2022/OSOIROP_D1
489 198,10 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Štiavnik
1. December 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BKU2-221-67
524/2022/OSOIROP_D2
212 179,32 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Povina
1. December 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041BDS4-431-65 k dodatočnému príspevku
308/2022/OSOIROP_D2
30 545,02 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Rajec
1. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W552-211-34
282/2020/OSOIROP_D1
533 212,21 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Oravská Lesná
1. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BYB8-73-87
13/2023/OSOIROP_D1
416 081,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Krásno nad Kysucou
1. December 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BHV1-221-67
1119/2022/OSOIROP_D2
229 805,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Lobelka, s.r.o.
1. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J891-222-13
862/2019/OSOIROP_D1
86 195,17 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Rudina
1. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BIG7-221-67
527/2022/OSOIROP_D1
386 516,05 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Rabča
30. November 2023
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckého práva k pozemnej komunikácií
760/2023/OD
0,00 € Slovenská správa ciest Žilinský samosprávny kraj
30. November 2023
Zmluva č. 316/2023/OD o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií
316/2023/OD
0,00 € LIDL Slovenská republika, v.o.s. Žilinský samosprávny kraj
29. November 2023
DODATOK č. 1 k Z M L U V E č. 107/2023/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
107/2023/OSV_D1
45 187,50 € Krajské stredisko ÚNSS Žilinský samosprávny kraj