Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. August 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
49/2023
45,00 € ZO SZV Stará Ľubovňa Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. Máj 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
30/2022
50,00 € Milan Grič ml. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. Apríl 2022
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 30/2014
27/2022
51,90 € D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
11. Apríl 2022
Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov.
22/2022
57,60 € Slovgram Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
16. Máj 2023
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
30/2023
57,60 € SLOVGRAM Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
19. Júl 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
55/2022
60,00 € A&A Solar s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
18. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
43/2023
60,00 € A&A Solar s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
24. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 01/2022
33/2022
70,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni PaeDr. Anna Ondrušeková
24. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 02/2022
34/2022
70,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Mgr. Monika Pavelčíková
24. Máj 2022
Príkazná zmluva č. 03/2022
35/2022
70,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni PhDr. Terézia Krafčíková
26. August 2022
Zmluva o výpožičke č. 7/2022
78/2022
100,00 € Mgr. Art. Marek Brincko Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
7. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
27/2024
100,00 € Filmdzsungel Korlatolt Felelossegu Tarsasag Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. Apríl 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI číslo: 075/2024/KM
19/2024
118,66 € Kysucké múzeum Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. Apríl 2022
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 2/2013 zo dňa 25.3.2013
26/2022
144,56 € Rádio LUMEN, spol. s r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
27. Marec 2023
POISTNÁ ZMLUVA č. 11-59227, poistenie vnútroštátnej výstavy
16/2023
180,43 € Union poisťovňa, a. s Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
15. Júl 2022
Zmluva o vytvorení diela
51/2022
200,00 € Peter Karpinský Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
14. Júl 2023
Zmluva o vytvorení diela
42/2023
200,00 € PhDr. Peter Karpinský, PhD. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
24. November 2023
Poistná zmluva - Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle, č. 78901491
74/2023
210,00 € Union poisťovňa, a. s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
26. Január 2024
Zmluva č. 20/2024 o platbe členského príspevku na rok 2024
6/2024
210,00 € Zväz múzeí na Slovensku Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
10. Január 2023
Zmluva č. 20/2023 o platbe členského príspevku
4/2023
230,00 € Zväz múzeí na Slovensku Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni