Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. August 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
50/2023
15,00 € APIGOLD Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
4. August 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
51/2023
15,00 € Patrik Kolbasa Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
58/2023
15,00 € Mgr. Ľubica Kovaľová – STUDIO EXTREM Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
59/2023
15,00 € SLAVOSPORT s.r.o Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
60/2023
15,00 € EMNY PLUS Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
61/2023
15,00 € Anton Sirotňak Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
62/2023
15,00 € Gabriel Foťko Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
63/2023
15,00 € Patrik Kolbasa Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
64/2023
15,00 € PS OSLI Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
65/2023
15,00 € Jozef Príhoda Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
22. September 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
66/2023
15,00 € Karol Smrek Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
26. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
22/2024
15,00 € BELLUCIA - Andrea Miškiewicz Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
26. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
23/2024
15,00 € Kamil Bjelončík Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
26. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
24/2024
15,00 € František Bednár Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
26. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov
25/2024
15,00 € Kreatívna Katarínka, Mária Rindošová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
27. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
46/2023
30,00 € Kamil Bjelončík Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 6/2014
28/2022
33,15 € Prvá internetová, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. Apríl 2022
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 3/2013
29/2022
34,00 € Ing. Zuzana Mikulčíková - ALBERA Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
21. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
44/2023
45,00 € Jozef Simoník Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
27. Júl 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
47/2023
45,00 € Anton Sirotňak Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni