Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2/2024
0,00 € PhDr. Dalibor Mikulík Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
12. Január 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
3/2024
0,00 € Mgr. Katarína Babčáková, PhD. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
19. Január 2024
Hromadná zmluva o poskytovaní verejných služieb
4/2024
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
25. Január 2024
Komisionárska zmluva
5/2024
0,00 € MONS CASTRI o.z. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
30. Január 2024
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
7/2024
0,00 € SLOVGRAM Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
15. Február 2024
Licenčná zmluva
8/2024
0,00 € PhDr. Dalibor Mikulík Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
23. Február 2024
Zmluva o výpožičke č. 2/2024
12/2024
0,00 € Akad. mal. Zuzana Chovanová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke č. 1/2024
16/2023
0,00 € Muzeum Lazienki Królewskie w Warszawie Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
9. Apríl 2024
Komisionárska zmluva
17/2024
0,00 € ZOTRI s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
17. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
18/2024
0,00 € J.M.R Zbierka, o. z. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
24. Apríl 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom
20/2024
0,00 € Exim Altech, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. zd. 121007
26/2024
0,00 € ZľavaDňa, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
9. Máj 2024
Zmluva o dielo na zameranie archeologických výkopov
28/2024
0,00 € Geokorekt, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. September 2022
Zmluva o výpožičke č. 8/2022
82/2022
9,96 € Mgr. art. Erika Benická Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
30. September 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
84/2022
15,00 € PS OSLI Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
30. September 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
85/2022
15,00 € Martin Koscelník Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
19. December 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
108/2022
15,00 € Henrich Papcún Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
19. December 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
109/2022
15,00 € Eva Garstková Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
19. December 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
110/2022
15,00 € Martin Kopčák Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
19. December 2022
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
111/2022
15,00 € Marek Kovaľ Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni