Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2023
Zmluva o výpožičke umeleckých diel
40/2023
Doplnená
0,00 € Viktor Frešo Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
31. Júl 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o akceptácii platobných kariet č. N4945-01/2016
48/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
4. August 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150519802
52/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
11. August 2023
Komisionárska zmluva
53/2023
0,00 € Kaneron s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
24. August 2023
Zmluva o výpožičke č. 4/2023
54/2023
0,00 € Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. September 2023
Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom
67/2023
0,00 € Timotej Fedor Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
30. November 2023
Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-424891
76/2023
0,00 € Union poisťovňa, a. s Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
21. December 2023
Zmluva o dielo
80/2023
0,00 € Podtatranské múzeum v Poprade Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
0,00 € Ing. Michaela Arendáčová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 2/2023
82/2023
0,00 € Ing. Samuel Bruss Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 3/2023
83/2023
0,00 € Miroslav Gancarčík Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 4/2023
84/2023
0,00 € Pavol Haničák Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 5/2023
85/2023
0,00 € Marta Kmečová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 6/2023
86/2023
0,00 € Štefan Kovaľ Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 7/2023
87/2023
0,00 € Ján Mamrilla Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 8/2023
88/2023
0,00 € Martina Petijová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 9/2023
89/2023
0,00 € Stanislav Potanka Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 10/2023
90/2023
0,00 € Michal Sarnecký Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. December 2023
Darovacia zmluva č. 11/2023
91/2023
0,00 € Jozefína Tokarčíková Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
12. Január 2024
Dohoda
1/2024
0,00 € Bc. Timotej Fedor Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni