Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2022
Kolektívna zmluva 2023-2024
114/2022
Doplnená
0,00 € ZO SLOVES Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
2. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 3/2021
1/2023
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Bazilika sv. Benedikta - Hronský Beňadik
4. Január 2023
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G
2/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
9. Január 2023
Dohoda o ukončení Projektovej zmluvy na realizáciu projektu v rámci programu "Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021 a štátneho rozpočtu
3/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
18. Január 2023
Darovacia zmluva č. 19/2022
5/2023
0,00 € Zuzana Kocúnová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
24. Február 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
12/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum v Bratislave Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
27. Február 2023
Zmluva č. 7/334/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
13/2023
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
27. Apríl 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licencia na jeho použitie
20/2023
0,00 € Mgr. Zdenko Vislocký Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
27. Apríl 2023
Komisionárska zmluva
21/2023
0,00 € Slovenské národné múzeum Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
27. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
22/2023
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Kamil Bjelončík
27. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľnom majetku
23/2023
0,00 € Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ľubomír Kopčák
3. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní online platieb č. 39490/2023/p (EFT POS)
24/2023
Doplnená
0,00 € Štátna pokladnica Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
26/2023
0,00 € Zoologická záhrada Košie Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
27/2023
0,00 € Zoologická záhrada Spišská Nová Ves Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
28/2023
0,00 € Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
12. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nehnuteľného majetku
29/2023
0,00 € Kamil Bjelončík Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
18. Máj 2023
Zmluva o výpožičke č. 2/2023
32/2023
0,00 € Akad. mal. Zuzana Chovanová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
23. Máj 2023
Komisionárska zmluva
34/2023
0,00 € Silvia Kravčáková - Ateliér S Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
31. Máj 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
35/2023
0,00 € IDS Východ, s.r.o. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
9. Jún 2023
Zmluva o výpožičke č. 3/2023
38/2023
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni