Centrálny register zmlúv

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 9107124513
87/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
23. November 2022
Darovacia zmluva č. 16/2022
88/2022
0,00 € Miroslav Gancarčík Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
23. November 2022
Darovacia zmluva č. 17/2022
89/2022
0,00 € Marta Hanzelyová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
23. November 2022
Darovacia zmluva č. 28/2022
90/2022
0,00 € Stanislava Vidová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
25. November 2022
Darovacia zmluva č. 15/2022
91/2022
0,00 € Irena Folvarčíková Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. November 2022
Darovacia zmluva č.14/2022
92/2022
0,00 € Mária Buchalová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. November 2022
Darovacia zmluva č. 27/2022
93/2022
0,00 € Katarína Tajbošová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
28. November 2022
Darovacia zmluva č. 29/2022
94/2022
0,00 € Lucián Jurík Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. November 2022
Darovacia zmluva č. 23/2022
95/2022
0,00 € Iveta Reľovská Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. November 2022
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve 2022
96/2022
0,00 € ZO SLOVES Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
29. November 2022
Darovacia zmluva č. 24/2022
97/2022
0,00 € Rímskokatolícky farský úrad Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
1. December 2022
Darovacia zmluva č. 18/2022
98/2022
0,00 € Marta Kmečová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
1. December 2022
Darovacia zmluva č. 26/2022
99/2022
0,00 € Ing. Peter Štefaňák, PhD. Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
1. December 2022
Darovacia zmluva č. 25/2022
100/2022
0,00 € Mgr. Ivana Šipošová Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. December 2022
Darovacia zmluva č. 22/2022
101/2022
0,00 € MUDr. Jana Priputníková Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. December 2022
Darovacia zmluva č. 20/2022
102/2022
0,00 € György Lublóváry Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
5. December 2022
Darovacia zmluva č. 21/2022
103/2022
0,00 € Ing. Lenka Nováková Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
15. December 2022
Nájomná zmluva
105/2022
0,00 € Mestský futbalový klub ADV Stará Ľubovňa Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
15. December 2022
Nájomná zmluva
106/2022
0,00 € Mestský futbalový klub ADV Stará Ľubovňa Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni
16. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2021
107/2022
0,00 € Východoslovské múzeum v Košiciach Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni