Centrálny register zmlúv

Podtatranská knižnica v Poprade

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
18/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Podtatranská knižnica v Poprade
21. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
01/2024
0,00 € Podtatatranské osvetové stredisko v Poprade Podtatranská knižnica v Poprade
31. Január 2024
Dohoda o spolupráci
17/2024
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Podtatranská knižnica v Poprade
26. Január 2024
Príkazna zmluva č.1/2024
1/2024
105,00 € Alžbeta Bosnyák Bahúľová Podtatranská knižnica v Poprade
26. Január 2024
Príkazna zmluva č.2/2024
2/2024
105,00 € Bartosz Wojarowski Podtatranská knižnica v Poprade
26. Január 2024
Príkazna zmluva č.3/2024
3/2024
105,00 € Ivana Maľaková Podtatranská knižnica v Poprade
26. Január 2024
Príkazna zmluva č.4/2024
4/2024
105,00 € Marjena Babuljaková Podtatranská knižnica v Poprade
26. Január 2024
Príkazna zmluva č53/2024
5/2024
105,00 € Ida berthotyová Podtatranská knižnica v Poprade
26. Január 2024
Príkazna zmluva č.6/2024
6/2024
105,00 € Tomáš Griger Podtatranská knižnica v Poprade
26. Január 2024
Príkazna zmluva č.7/2024
7/2024
0,00 € Jana Hrzinová Podtatranská knižnica v Poprade
26. Január 2024
Príkazna zmluva č.8/2024
8/2024
0,00 € Petra Martincová Podtatranská knižnica v Poprade
26. Január 2024
Príkazna zmluva č.9/2024
9/2024
105,00 € Andrea Sivaničová Podtatranská knižnica v Poprade
26. Január 2024
Príkazna zmluva č.10/2024
10/2024
105,00 € Ľubica Liptáková Podtatranská knižnica v Poprade
26. Január 2024
Príkazna zmluva č.11/2024
11/2024
250,00 € Jozef Vaško Podtatranská knižnica v Poprade
26. Január 2024
Príkazna zmluva č.12/2024
12/2024
300,00 € Eva Kalužáková Podtatranská knižnica v Poprade
26. Január 2024
Príkazna zmluva č.13/2024
13/2024
250,00 € Aleš Zubák Podtatranská knižnica v Poprade
25. Január 2024
Rámcová smlouva o spolupráci č.40/2024
40/2024
0,00 € Palmknihy s.r.o. Podtatranská knižnica v Poprade
25. Január 2024
Smlouva o zpracovaní osobných údaju
003/2024
0,00 € Palmknihy s.r.o. Podtatranská knižnica v Poprade
4. Január 2024
Dodatok č.2 uzatvorený k Zmluve č. ZM-T-43/2017
č.2
0,00 € Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. Podtatranská knižnica v Poprade
2. August 2023
Dohoda o odbere tepla k Zmluve č.ZM-T-43/2017
50/2023
0,00 € Popradslá energetická spoločnosť, s.r.o. Podtatranská knižnica v Poprade