Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2023
0,00 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Tereza Žofčinová
15. Apríl 2024
Dotatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku č. 1/2023
Dotatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a hnuteľného majetku č. 1/2023
0,00 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Štefan Gall
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2023/T
5/2024/T
0,00 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Mgr. Juraj Andrejovský
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo na predmet zákazky SOS EHS-Rekonštrukcia a výstavba športovísk-Multifunkčné ihrisko
10.4.2024
437 387,39 € CUKSTAV s.r.o. Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
12. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
0,00 € CUKSTAV s.r.o. Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
22. Marec 2024
Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
22.3.2024
8 950,00 € Michal Dzugas - DO-Mi-STAV Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
20. Marec 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
ZoP/2023/420
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
11. Marec 2024
Zmluva o dielo
8.3.2024
64 828,81 € DAG SLOVAKIA, a. s. Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
8. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2024
2/2024
0,00 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov DOMIR SK, s.r.o.
7. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2024/T
4/2024TT
0,00 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Mgr. Juraj Andrejovský
6. Marec 2024
Dohoda o ukončení platnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2023/T zo dňa 11.12.2023
7/2023/T
0,00 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov HBC KNIGHTS BARDEJOV
29. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2019
1/2019
0,00 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov SR - Centrum pre deti a rodiny Svidník
22. Február 2024
Dohoda o o ukončení platnosti zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4/2023/T
4/2023/T
0,00 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Ján Petráš
13. Február 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
45/2024/OE
0,00 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Prešovský samosprávny kraj
8. Február 2024
Dodatok k Poistnej zmluvr Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Číslo: 72902348
Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Číslo: 72902348
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
8. Február 2024
Dodatok k Poistnej zmluve Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel číslo: 78901325
Dodatok k Poistnej zmluve Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel číslo: 78901325
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
2. Február 2024
DOHODA O UKONČENÍ PLATNOSTI ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 1/2024/T zo dňa 08. 01. 2024
DOHODA O UKONČENÍ PLATNOSTI ZMLUVY O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 1/2024/T zo dňa 08. 01. 2024
0,00 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Hurricane Bardejov Futsal
2. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2024/T
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2024/T
0,00 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Marek Hudák
23. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/2023/T
5/2023/T
0,00 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Marek Hudák
24. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1/2024/T
2/2024/T
0,00 € Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Obec Šiba