Centrálny register zmlúv

Základná škola s materskou školou, Drietoma 453

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Jún 2024
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve
Dodatok č.2 ku Kolektívnej zmluve
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku Základná škola s materskou školou Drietoma 453 Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
10. Jún 2024
Poistná zmluva Biznis Plus - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov
8093343020
0,00 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
7. Jún 2024
Servisno-materiálová zmluva
2024-05-882/VB
0,00 € TOP SERVIS IT s.r.o. Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
31. Máj 2024
Cestovné poistenie
2409516281
0,00 € Generali Poisťovňa Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
KŠ / ZO/2024TNŠ13148-1
0,00 € Osobnyudaj.sk Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
8. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1-810503692653
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
4. Apríl 2024
Dohoda o skončení nájomnej zmluvy č. 3/2020 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce
nie je
0,00 € Simona Plaštiaková Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
1. Apríl 2024
Dohoda o poskytnutí grantu č. ZO-02-2024-20
ZO-02-2024-20
2 250,00 € Nadácia Ekopolis Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
1. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
nie je
0,00 € Plantex, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
16. Február 2024
Servisno-materiálová zmluva
2024-02-860/VB
0,00 € TOP SERVIS IT s.r.o. Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
8. Január 2024
Zmluva o dodávke plynu
nie je
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
22. November 2023
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
nie je
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
3. November 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
8
1 300,00 € ZUŠ Nemšová Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
2. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služby
nie je
0,00 € getton s.r.o. Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
16. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_070 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3
2023_KGR_POP3ZŠ_PKKE_070
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
4. Júl 2023
Zamestnávateľská zmluva
36125911MBR041
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
2. Máj 2023
Zmluva o výkone činnosti športového odborníka - trénera v rámci realizácie projektu "Dajme spolu gól 2022/2023"
1
0,00 € Karol Karlík Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
27. Apríl 2023
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva
Doplnená
0,00 € Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na slovensku pri Základnej škole s materskou školou, Drietoma 453 Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
19. December 2022
Zmluva o dodávke plynu
1
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Základná škola s materskou školou, Drietoma 453
28. November 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 11.12.2014
1
0,00 € JUMA Trenčín s.r.o. Základná škola s materskou školou, Drietoma 453