Centrálny register zmlúv

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy
88633690
2,20 € Union poisťovňa , a.s. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
15. Júl 2024
Licenčná zmluva č. 47 / 2024
47/2024
0,00 € Andrej Šoka Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutie dotácie č. 2024/716
2024/716
1 500,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
12. Júl 2024
Licenčná zmluva č. 37/2024
37/2024
0,00 € Mira Podmanicka Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
3. Júl 2024
Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom informátore
124037
200,00 € JOMA TRAVEL s.r.o. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
3. Júl 2024
Licenčná zmluva č. 17/2024
17/2024
0,00 € Miroslav Gasidlo Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
3. Júl 2024
Licenčná zmluva č. 23/2024
23/2024
0,00 € Martin Hrvol Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
20. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. 2/2024
2/2024
0,00 € Galéria umelcov Spiša Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
20. Jún 2024
Licenčná zmluva č. 53/2024
53/2024
0,00 € Karol Weisslechner Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
20. Jún 2024
Príkazná zmluva
3/2024
134,75 € Juraj Kassa Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
14. Jún 2024
Licenčná zmluva č. 10 / 2024
10 / 2024
0,00 € František Bohunický Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
14. Jún 2024
Zmluva o reštaurovanie č. 1/2024
1/2024
6 040,00 € Brigita Hradská Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
14. Jún 2024
Zmluva o výpožičke č. 4 / 2024
4/2024
0,00 € Brigita Hradská Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nové Zámky č. OF/0463/2024
OF/0463/2024
3 200,00 € Mesto Nové Zámky Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
24-342-01958
2 800,00 € Fond na podporu umenia Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
11. Jún 2024
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy
897288187
4,20 € Union poisťovňa , a.s. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
24-342-01843
3 000,00 € Fond na podporu umenia Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
11. Jún 2024
Licenčná zmluva č. 16 / 2024
16/2024
0,00 € Matej Gavula Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
11. Jún 2024
Licenčná zmluva č. 41 / 2024
41 / 2024
0,00 € Pavol Rusko Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
11. Jún 2024
Licenčná zmluva č. 52 / 2024
52 / 2024
0,00 € Veronika Vargová Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár