Centrálny register zmlúv

Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Odborný seminár neprofesionálnej výtvarnej tvorby- XXVII. Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 41/2024/ŽOSDS
220,00 € Ferdics Béla, Mgr. art. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
30. Apríl 2024
Odborný lektor- XIV. Svetový deň vody - Stratené rieky Žitného ostrova
Zmluva č. 40/2024/ŽOSDS
80,00 € Fodor Peter, Mgr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
22. Apríl 2024
preklady textov - Mládež spieva 2024
Zmluva č. 39/2024/ŽOSDS
250,00 € Láng Ingrid, Mgr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
16. Apríl 2024
Peňažný dar - XXV .Žitnoostrovské pastelky 2024
Zmluva č. 37/2024/ŽOSDS
500,00 € Agripent spol. s r.o. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
16. Apríl 2024
Zabezpečenie odborného seminára regionálnej súťaže - XXVII. Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 38/2024/ŽOSDS
150,00 € Ferdics Béla, Mgr. art. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
15. Apríl 2024
Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov
Zmluva č. 36/2024/ŽOSDS
850,00 € Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
11. Apríl 2024
Predsedníčka odbornej poroty - 52.ročník Mládež spieva 2024
Zmluva č. 33/2024/ŽOSDS
240,00 € Juhaňáková Blanka, prof. Mgr. art. ArtD. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
11. Apríl 2024
členka odbornej poroty - 52.ročník Mládež spieva 2024
Zmluva č. 34/2024/ŽOSDS
180,00 € Kollár Katarína, PaedDr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
11. Apríl 2024
Predsedníčka odbornej poroty - 52.ročník Mládež spieva 2024
Zmluva č. 35/2024/ŽOSDS
180,00 € Šarayová Kováčová Elena, Doc. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
3. Apríl 2024
Fotenie výtvarných diel do katalógu - krajské kolo XXVII. Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 29/2024/ŽOSDS
200,00 € Bátky Tomáš Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
3. Apríl 2024
Člen odbornej poroty- XXVII. Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 30/2024/ŽOSDS
100,00 € Ferdics Béla, Mgr. art. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
3. Apríl 2024
Člen odbornej poroty- XXVII. Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 31/2024/ŽOSDS
120,00 € Szalai Daniel, doc. akad. mal. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
3. Apríl 2024
Predseda odbornej poroty- XXVII. Výtvarné spektrum 2024
Zmluva č. 32/2024/ŽOSDS
150,00 € Bachratý Bohumír, Bezručova 6, BA, PhDr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
25. Marec 2024
Predsedníčka a členka poroty Hviezdoslavov Kubín 2024: Mgr. Dáša Szabóová
Zmluva č. 23/2024/ŽOSDS
200,00 € Szabóová Dáša, Mgr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
25. Marec 2024
Členka poroty Hviezdoslavov Kubín 2024: Mgr. Zlatica Ilievová
Zmluva č. 24/2024/ŽOSDS
80,00 € Ilievová Zlatica, Mgr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
25. Marec 2024
Predsedníčka poroty Hviezdoslavov Kubín 2024: Mgr. Jaroslava Čajková
Zmluva č. 25/2024/ŽOSDS
240,00 € Čajková Jaroslava, Bratislava, Mgr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
25. Marec 2024
Členka odbornej poroty Hviezdoslavov Kubín 2024 : Mgr. Kamila Rehorovská
Zmluva č. 28/2024/ŽOSDS
80,00 € Rehorovská Kamila, Mgr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
25. Marec 2024
Členka odbornej poroty Hviezdoslavov Kubín 2024: Mgr. Erika Forgách
Zmluva č. 27/2024/ŽOSDS
160,00 € Forgách Erika, Mgr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
25. Marec 2024
člen odbornej poroty Hviezdoslavov Kubín 2024: Mgr.art. Roman Féder
Zmluva č. 26/2024/ŽOSDS
80,00 € Féder Roman, Mgr. art. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1
22. Marec 2024
XXVII. Výtvarné spektrum 2024- Predseda poroty
Zmluva č. 20/2024/ŽOSDS
150,00 € Bachratý Bohumír, Bezručova 6, BA, PhDr. Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ul. biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda 1