Centrálny register zmlúv

Vlastivedné múzeum v Galante

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.6/2023 (Topoľčany)
Zmluva č. 41/2023/VlMGa
0,00 € Tríbečské múzeum v Topoľčanoch Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
15. November 2023
Zmluva o výpožičke výstavných predmetov č. 3/2023 (Dimény)
Zmluva č. 39/2023/VlMGa
0,00 € Dimény Luca Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
15. November 2023
Zmluva o výpožičke výstavných predmetov č. 4/2023 (Molnár)
Zmluva č. 40/2023/VlMGa
0,00 € Molnár Zsuzsa Lili Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
10. November 2023
Servisná zmluva 01/12/2023
Zmluva č. 38/2023/VlMGa
2 700,00 € Willmont s. r. o. Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
8. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke č. 2/2021 (MsÚ GA)
Dodatok č. 17 (Zmluva č. 50/2021/VlMGa)
0,00 € Mesto Galanta Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
7. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 10/2018
Dodatok č. 16 (Zmluva č. 62/2018/VlMGa)
0,00 € Štátny archív v Trnave pracovnisko Archív Galanta so sídlom v Šali Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
20. Október 2023
Darovacia zmluva č. 7/2023
Zmluva č. 31/2023/VlMGa
0,00 € Kosznács Lajos Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
20. Október 2023
Darovacia zmluva č. 8/2023
Zmluva č. 32/2023/VlMGa
0,00 € Forgácsová Priska Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
20. Október 2023
Darovacia zmluva č. 9/2023
Zmluva č. 33/2023/VlMGa
0,00 € Vácziová Erika Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
20. Október 2023
Darovacia zmluva č. 10/2023
Zmluva č. 34/2023/VlMGa
0,00 € Nagy Karol, Ing. Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
20. Október 2023
Darovacia zmluva č. 11/2023
Zmluva č. 35/2023/VlMGa
0,00 € Gujberová Juliana Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
20. Október 2023
Darovacia zmluva č. 5/2023
Zmluva č. 29/2023/VlMGa
0,00 € Flaska Rita Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
20. Október 2023
Darovacia zmluva č. 4/2023
Zmluva č. 28/2023/VlMGa
0,00 € Klimo František Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
20. Október 2023
Darovacia zmluva č. 3/2023
Zmluva č. 27/2023/VlMGa
0,00 € Pekarovič Juraj Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
20. Október 2023
Darovacia zmluva č. 2/2023
Zmluva č. 26/2023/VlMGa
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
20. Október 2023
Darovacia zmluva č. 1/2023
Zmluva č. 25/2023/VlMGa
0,00 € Krajská prokuratúra Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
20. Október 2023
Darovacia zmluva č. 13/2023
Zmluva č. 37/2023/VlMGa
0,00 € Chochláčová Ingrid Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
20. Október 2023
Darovacia zmluva č. 12/2023
Zmluva č. 36/2023/VlMGa
0,00 € Lászlová Mária Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
20. Október 2023
Darovacia zmluva č. 6/2023
Zmluva č. 30/2023/VlMGa
0,00 € Keppert Jozef Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta
11. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 2-2023
Dodatok č. 15 (Zmluva č. 13/2023/VlMGa)
0,00 € Vlastivedné múzeum v Hlohovci Vlastivedné múzeum v Galante, Hlavná 976/8, 924 00 Galanta