Centrálny register zmlúv

Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
poskytovanie bezpečnostných služieb (strážna služba)
Zmluva č. 15/2024/VlMHl
960,00 € ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
6. Jún 2024
poskytovanie bezpečnostných služieb (strážna služba) - výstavná sieň
Zmluva č. 16/2024/VlMHl
480,00 € ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
6. Jún 2024
o prevádzkovaní služby súkromnej bezpečnosti - technickej služby (servisná zmluva) - výstavná sieň
Zmluva č. 17/2024/VlMHl
360,00 € ŽOS bezpečnosť 1, s.r.o. Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
6. Jún 2024
o prevádzkovaní služby súkromnej bezpečnosti - technickej služby (servisná zmluva) - jazdiareň, hlavná budova
Zmluva č. 18/2024/VlMHl
720,00 € ŽOS bezpečnosť 1, s.r.o. Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
17. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 7/2023 (znak Československa, bronz)
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 45/2023/VlMHl)
0,00 € Slovenské národné múzeum - Historické múzeum Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
3. Máj 2024
užívanie nebytových priestorov - knižnica
Zmluva č. 14/2024/VlMHl
360,16 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
24. Apríl 2024
Rozhodnutie č. 1620211046/2024 - Mesto Hlohovec, komunálny odpad (Františkánske námestie)
Zmluva č. 12/2024/VlMHl
765,02 € Mesto Hlohovec Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
24. Apríl 2024
Rozhodnutie č. 1620211045/2024 - Mesto Hlohovec, komunálny odpad (Rázusova)
Zmluva č. 13/2024/VlMHl
382,51 € Mesto Hlohovec Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
25. Marec 2024
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 1/2023/VlMHl)
0,00 € ZO Sloves pri Vlastivednom múzeu v Hlohovci Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
1. Marec 2024
Zmluva č. 65/2024 o platbe členského príspevku
Zmluva č. 11/2024/VlMHl
180,00 € Zväz múzeí na Slovensku Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
14. Február 2024
Úhrada členského príspevku SAS pri SAV na rok 2024
Zmluva č. 10/2024/VlMHl
10,00 € Slovenská archeologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
31. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. 47/2023 (výstava Ladislav Jurovatý st.)
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 36/2023/VlMHl)
0,00 € Považské múzeum Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
17. Január 2024
nájom nebytových priestorov (refektár, knižnica, sociálne zariadenie)
Zmluva č. 9/2024/VlMHl
2 037,17 € Mesto Hlohovec Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
12. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
20232287
63,30 € Encare, s.r.o. Vlastivedné múzeum v Hlohovci
12. Január 2024
Mgr. Urminský Jozef
Zmluva č. 8/2024/VlMHl
400,00 € Urminský Jozef, Mgr. Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
11. Január 2024
Komisionárska zmluva - Ex Libris Ad Personam Hlohovec
Zmluva č. 5/2024/VlMHl
0,00 € EX LIBRIS AD PERSONAM Hlohovec Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
11. Január 2024
Komisionárska zmluva - PhDr. Marián Kamenčík, PhD.
Zmluva č. 6/2024/VlMHl
0,00 € Kamenčík Marián, PhDr. Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
11. Január 2024
Komisionárska zmluva - Mestské kultúrne centrum Hlohovec
Zmluva č. 7/2024/VlMHl
0,00 € Mestské kultúrne centrum Hlohovec Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
9. Január 2024
Mgr. Stanislava Cepková
Zmluva č. 4/2024/VlMHl
400,00 € Cepková Stanislava Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1
9. Január 2024
PhDr. Jozef hrdlička, PhD.
Zmluva č. 3/2024/VlMHl
400,00 € Hrdlička Jozef, PhDr. Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec 1