Centrálny register zmlúv

Záhorské múzeum v Skalici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení odbornej praxe
Zmluva č. 31/2024/ZahMSk
0,00 € Spojená škola umeleckého priemyslu Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva č. 32/2024/ZahMSk
800,00 € Mesto Skalica Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
17. Máj 2024
Darovacia zmluva č. 2/2024
Zmluva č. 30/2024/ZahMSk
0,00 € L. Jozef Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
15. Máj 2024
Zmluva o dielo č. 16/2024
Zmluva č. 29/2024/ZahMSk
60,00 € M. Peter Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o výpožičke č. 4/2023
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 76/2023/ZahMSk)
0,00 € Slovenské národné múzeum Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
6. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o distribúcii tlače Mediaprint-Kapa Pressegrosso
Dodatok č. 3 (Zmluva č. 74/2019/ZahMSk)
0,00 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
24. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke 1/2024 - Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Zmluva č. 28/2024/ZahMSk
0,00 € Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
4. Apríl 2024
Zmluva č. 12/2024 h. Prof. Ing. František Mátel, CSc.
Zmluva č. 27/2024/ZahMSk
56,00 € Mátel František, prof. Ing. CSc. Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
21. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 15/2024 Marián Mikúš
Zmluva č. 25/2024/ZahMSk
30,00 € Mikúš Marián Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
21. Marec 2024
Zmluva č. 13/2024 Sylvia Borzová
Zmluva č. 26/2024/ZahMSk
28,00 € Borzová Sylvia, MUDr. Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
12. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 14/2024 MgA. Radka Zajíčková Benžová
Zmluva č. 24/2024/ZahMSk
2 500,00 € Zajíčková Benžová Radka, MgA. Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
6. Marec 2024
Zmluva č. 69/2024 o platbe členského príspevku na rok 2024
Zmluva č. 23/2024/ZahMSk
150,00 € Zväz múzeí na Slovensku Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
29. Február 2024
Zmluva č. 10/2024 PhDr. Mária Zacharová
Zmluva č. 22/2024/ZahMSk
14,00 € Zacharová Mária Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
26. Február 2024
Zmluva č. 02/2024 PhDr. Peter Brezina
Zmluva č. 20/2024/ZahMSk
304,50 € Brezina Peter, PhDr. Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
26. Február 2024
Zmluva č. 07/2024 Prof. PhDr. mária Kohútová, CSc.
Zmluva č. 21/2024/ZahMSk
84,00 € Kohútová Mária, PhDr. CSc. Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
22. Február 2024
Zmluva č. 11/2024 JUDr. Adriána Švecová, Phd.
Zmluva č. 19/2024/ZahMSk
84,00 € Švecová Adriána Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
21. Február 2024
Zmluva č. 09/2024 Mgr. Veronika Blanáriková
Zmluva č. 17/2024/ZahMSk
49,00 € Blanáriková Veronika, Mgr. Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
21. Február 2024
Zmluva č. 04/2024 MVDr. Pavol Gašpar
Zmluva č. 18/2024/ZahMSk
24,50 € Gašpar Pavol, MVDr. Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
20. Február 2024
Zmluva o výpožičke č. A 132-145/2015
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 16/2015/ZahMSk)
0,00 € Slovenské národné múzeum Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1
20. Február 2024
Darovacia zmluva č. 18-2023 Ing. Marián Kožíšek, MBA
Zmluva č. 16/2024/ZahMSk
0,00 € Kožíšek Marián Záhorské múzeum Skalica, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica 1