Centrálny register zmlúv

Galéria Jána Koniarka v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
kurátorská príprava a koncepcia výstavy INSIDERS
Zmluva č. 100/2023/GJKTT
2 000,00 € Beskid Vladimír, PhDr. Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
29. November 2023
leaderhip expert panel RE-USE projekt
Zmluva č. 101/2023/GJKTT
1 000,00 € Beskid Vladimír, PhDr. Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
27. November 2023
grafická úprava - výstava Metal
Zmluva č. 98/2023/GJKTT
700,00 € Maco Tereza Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
24. November 2023
odborná konferencia EDU X Change
Zmluva č. 97/2023/GJKTT
0,00 € Rada galérií Slovenska Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
23. November 2023
autorská príprava diela-výstava METAL
Zmluva č. 95/2023/GJKTT
200,00 € Dvořák Filip Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
23. November 2023
autorská príprava výstavy METAL
Zmluva č. 96/2023/GJKTT
200,00 € Kolarov Martin Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
21. November 2023
inštalácia, autorská príprava, autorizácia diela -výstava Metal
Zmluva č. 94/2023/GJKTT
200,00 € Papčo Štefan Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
18. November 2023
autorská priprava - výstava László Fehér
Zmluva č. 93/2023/GJKTT
400,00 € Fehér László Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
17. November 2023
inštalácia a autorská priprava - výstava Metal
Zmluva č. 86/2023/GJKTT
200,00 € Kekeli Ján Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
17. November 2023
inštalácia a autorská priprava - výstava Metal
Zmluva č. 87/2023/GJKTT
300,00 € Chramosta Martin Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
17. November 2023
inštalácia a autorská priprava - výstava Metal
Zmluva č. 88/2023/GJKTT
300,00 € Volfová Barbora Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
17. November 2023
inštalácia a autorská priprava - výstava Metal
Zmluva č. 89/2023/GJKTT
300,00 € Štrajtová Edita Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
17. November 2023
autorská insťalácia výstava v Štetíne
Zmluva č. 90/2023/GJKTT
200,00 € Marečková Lujza Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
17. November 2023
inštalácia a autorská priprava - výstava v Štetíne
Zmluva č. 91/2023/GJKTT
200,00 € Kochan Martin Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
17. November 2023
autorská príprava - výstava Metal
Zmluva č. 92/2023/GJKTT
300,00 € Hošková Anežka Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
7. November 2023
poistenie diel László Fehér
Zmluva č. 82/2023/GJKTT
3 144,66 € Union poisťovňa, a. s. Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
15. November 2023
preklad do AJ k výstave Metal
Zmluva č. 84/2023/GJKTT
78,00 € Obúlaná Silvia Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
15. November 2023
Kurátorská príprava výstavy Laszló Fehér
Zmluva č. 85/2023/GJKTT
400,00 € Markusková Helena Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
7. November 2023
Slovenský festival umenia 2023 - Hudba v Trnave pocta viole 2023
Zmluva č. 80/2023/GJKTT
300,00 € MOYZESOVO KVARTETO komorný súbor mesta Skalica Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1
2. November 2023
koncert Po Tvojich slovách
Zmluva č. 78/2023/GJKTT
500,00 € Bujnová Lucia, Mgr. Galéria Jána Koniarka v Trnave, Zelený kríček 3, 917 01 Trnava 1