Centrálny register zmlúv

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Poskytovanie služieb v odpad. hospodárstve
9/2024/SPŠT
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava FCC Trnava
15. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zo dňa 28.03.2023
8/2024/SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava Zdravá župa
13. Február 2024
OLympiáda v anglickom jazyku kraj. kolo
7/2024/SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava Reg.úrad školskej správy
13. Február 2024
Školský ples - prenájom spol.miestnosti
6/2024/SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava Ing. Jozef Augustín
29. Január 2024
Zmluva o bežnom účte - projektový
4/2024/SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
29. Január 2024
Štátna pokladnica - zriadenie bežného účtu - transfer.účet
Štátna pokladnica- zriadenie bežného účtu- projektový
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava Štátna pokladnica
16. Január 2024
Prenájom spoločenskej miestnosti
1/2024/SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava Bc.Rastislav Ďurinský
15. Január 2024
Prenájom spoločenskej miestnosti - turisti
2/2024/SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava Klub slovenských turistov Spartak Trnava
12. Január 2024
Zmluva o prenájme - baseball
1/2024/SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava BK Angels
22. December 2023
Dod.č.1 k zmluve - prenájom nebyt. priestorov - 1.nadzemné podlažie
43/2023SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava Zdravá župa s.r.o.
22. December 2023
Prenájom 2.podlažia DM
44/2023/SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava TTSK
22. December 2023
Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní
45/2023/SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava TTSK
22. December 2023
3.podl. DM -prenájom- Dodatok č.1/2023
46/2023/SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava TTSK
21. December 2023
Prenájom spoločenskej miestnosti
33/2023SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava Mgr.Viera Hatalová
20. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
40/2023/SPŠTt
0,00 € Encare s.r.o. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava
18. December 2023
Prenájom spoločenskej miestnosti
36/2023/SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava Ing. Elena Melicherčíková
18. December 2023
Prenájom spoločenskej miestnosti
37/2023/SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava Ing. Martin Kšiňan
18. December 2023
Prenájom spoločenskej miestnosti
38/2023/SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava Ing. Ladislav Ténai
18. December 2023
Prenájom spoločenskej miestnosti
39/2023/SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava Mgr. Hana Horecká
29. November 2023
Prenájom spoločenskej miestnosti
35/2023/SPŠTt
0,00 € Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava Mgr. Izakovičová Beáta