Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2022
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
2022-572-KP
600,00 € lgor Holováč Bratislavský samosprávny kraj
7. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0490
2022-583-FIN
3 000,00 € Občianske združenie Dychová hudba Grinavanka Bratislavský samosprávny kraj
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 10/2022/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2022-104-SOC
Doplnená
66 276,00 € Raná starostlivosť, n.o. Bratislavský samosprávny kraj
13. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 11/2022/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2022-127-SOC
0,00 € RUŽOVÁ ZÁHRADA n. o. Bratislavský samosprávny kraj
13. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 19/2022/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2022-153-SOC
24 616,80 € TENENET o.z. Bratislavský samosprávny kraj
24. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - projekt Schola 2022
2022-411-FIN
4 000,00 € "Centrum starej hudby" Bratislavský samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - projekt 11.ročník SLOVAK PRESS PHOTO
2022-318-FIN
2 500,00 € "Nadácia Slovak Press Photo" Bratislavský samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - projekt Tréningová a náborová cinnost klubu Outsiterz, príprava na klubové ME
2022-306-FIN
3 000,00 € "Outsiterz" Bratislavský samosprávny kraj
19. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - projekt Rozvoj dynamických a reflexných zručností v rámci pohybovej prípravy mládeže
2022-233-FIN
1 700,00 € "OZ Villa Bahun" Bratislavský samosprávny kraj
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - projekt Vydanie knižnej publikácie Veľká kniha keltských povestí
2022-329-FIN
Doplnená
2 400,00 € "Pars Artem" Bratislavský samosprávny kraj
9. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0761
2022-1218-FIN
1 500,00 € "Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb" Bratislavský samosprávny kraj
25. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - projekt Kultúrny program na Dobrom trhu 2022
2022-464-FIN
3 000,00 € "punkt" Bratislavský samosprávny kraj
15. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0585
2022-885-FIN
2 000,00 € "Volejbalový klub polície Bratislava" Bratislavský samosprávny kraj
7. November 2022
Zmluva č. 17/2022/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2022-1208-SOC
0,00 € „SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo Bratislavský samosprávny kraj
14. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č.DOT/2022/0678
2022-1035-FIN
4 000,00 € 1. Bratislavská boxerňa Bratislavský samosprávny kraj
14. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č.DOT/2022/0679
2022-1036-FIN
2 000,00 € 1. Bratislavská boxerňa Bratislavský samosprávny kraj
25. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - projekt Bavme sa športom
2022-418-FIN
3 000,00 € 1. SC Malacky Bratislavský samosprávny kraj
19. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - projekt FootGolf a futbalgolf - zapojenie a podpora mládeže do 23 rokov nových netradicných športoch
2022-238-FIN
3 100,00 € 1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carpathians Slovakia Bratislavský samosprávny kraj
14. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0272
2022-727-FIN
3 000,00 € 8PR s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
19. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - projekt Diverzita je IN
2022-287-FIN
4 000,00 € A - Centrum Bratislavský samosprávny kraj