Centrálny register zmlúv

Bratislavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2024-442-OIČaVO
1,00 € Čerešne Plaza, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
7. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01561
2024-441-FIN
2 000,00 € INFAMED, spol. s r.o. Bratislavský samosprávny kraj
6. Jún 2024
Zmluva č. 4/2024/FPP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2024-439-SOC
26 835,20 € Domov sv. Jána z Boha, n. o. Bratislavský samosprávny kraj
6. Jún 2024
Zmluva č. 22/2024/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok
2024-440-SOC
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami Bratislavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01621
2024-428-FIN
3 000,00 € MamaTataJojo, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01849
2024-429-FIN
2 000,00 € Dram art štúdio Bratislavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01923
2024-430-FIN
2 500,00 € B.H.S. Bratislavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01485
2024-431-FIN
3 000,00 € ENTenea, s. r. o. Bratislavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01949
2024-432-FIN
15 000,00 € Obec Budmerice Bratislavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01516
2024-433-FIN
2 200,00 € Obec Budmerice Bratislavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01706
2024-434-FIN
2 300,00 € Pohyb ako dar Bratislavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01688
2024-435-FIN
3 000,00 € Slovenská kanoistika Bratislavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01662
2024-436-FIN
2 700,00 € Školský športový klub Gymnázium, Bilíkova 24 Bratislavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01660
2024-437-FIN
3 000,00 € IRISMED s. r. o. Bratislavský samosprávny kraj
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01935
2024-438-FIN
2 000,00 € OZ pri ZŠ Hlboká Bratislavský samosprávny kraj
3. Jún 2024
Zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode stavebných objektov
2024-427-SM
990,00 € T a M trans sedition, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
31. Máj 2024
ZMLUVA O DIELO
2024-426-SaRP
99 960,00 € AFRY CZ s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Bratislavský samosprávny kraj
31. Máj 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
2024-425-KUL
600,00 € Roman Balog Bratislavský samosprávny kraj
30. Máj 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
2024-424-KUL
450,00 € Mgr. art. Daniela Kytková Bratislavský samosprávny kraj
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01866
2024-423-FIN
3 000,00 € Detská ambulancia Motýlik s. r. o. Bratislavský samosprávny kraj