Centrálny register zmlúv

Verejná knižnica Mikuláša Kováča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Február 2023
Dodatok č. 1 ku dohode o krátkodobom prenájme
05/2023
0,00 € Europa SC a.s. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
10. Február 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
04/2023
0,00 € Základná organizácia - OZ PK SR Verejná knižnica Mikuláša Kováča
4. Január 2023
Nájomná zmluva č. 2121/2022/OVZ-SÚ_informačná tabuľa
3/2022
0,00 € Mesto Banská Bystrica Verejná knižnica Mikuláša Kováča
3. Január 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny
1/2023
0,00 € Magna Energia, a.s. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
3. Január 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu
2/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
22. December 2022
Zmluva č. 1714/2022/ODDSM o prevode správy majetku BBSK
79/2022
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Verejná knižnica Mikuláša Kováča
20. December 2022
Dohoda o krátkodobom prenájme - umiestnenie bibliomatu
78/2022
0,00 € Europa SC a.s. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
15. December 2022
Dodatok č. 1 ku zmluve č. 43/2022
43/2022
0,00 € Siroň plus s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
14. December 2022
Zmluva č. 1734/2022/ODDK o podmienkach použitia a vyúčtovania dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti vedy a inovácií
1734/2022/ODDK
4 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Verejná knižnica Mikuláša Kováča
13. December 2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-39/2022/SOIROPPO3-302071BQX4
MK-39/2022/SOIROPPO3-302071BQX4
106 132,55 € Ministerstvo kultúry SR Verejná knižnica Mikuláša Kováča
9. December 2022
Zmluva o dielo č. 74/2022
74/2022
0,00 € Stanislava Knoppová Verejná knižnica Mikuláša Kováča
9. December 2022
Zmluva o dielo č. 73/2022 a licenčná zmluva
zmluva o dielo č. 73_2022
0,00 € Vieroslava Svetlik Verejná knižnica Mikuláša Kováča
9. December 2022
Zmluva o dielo č. 75/2022
75/2022
0,00 € Larix v.o.s Verejná knižnica Mikuláša Kováča
6. December 2022
Dodatok č. 2 ku KZ 2022_VKMK
1/2022
0,00 € ZO Odborový zväz VKMK Verejná knižnica Mikuláša Kováča
1. December 2022
Zmluva o dielo č. 72/2022 na zhotovenie a dodanie 2 ks bibliomatov
72/2022
0,00 € SVOP spol. s r. o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. November 2022
ZoD 67_2022_interiér_IV.etapa_architek. návrh
67/2022
0,00 € ASF i!, s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. November 2022
ZoD 68_2022_interiér_IV.etapa_PD
68/2022
0,00 € Kútik, s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. November 2022
ZoD 69_2022_exteriér_architek. návrh
69/2022
0,00 € ASF i!, s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. November 2022
ZoD 70_2022_exteriér_IV.etapa_
70/2022
0,00 € Kútik, s.r.o. Verejná knižnica Mikuláša Kováča
28. November 2022
Zmluva č. 1 o výpožičke_ZUŠ_na rok 2023
71/2022
0,00 € ZUŠ J. Cikkera Verejná knižnica Mikuláša Kováča