Centrálny register zmlúv

Základná škola, Postupimská 37, Košice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu
3/3244/2022
3 840,00 € AMOS agency s.r.o. Základná škola, Postupimská 37, Košice
14. Október 2022
Zmluva o nájme - Ihrisko
10/3244/2022
1,00 € BENECOL Základná škola, Postupimská 37, Košice
3. November 2022
Zmluva o nájme 13/3244/2022
13/3244/2022
632,42 € Centrum voľného času Základná škola, Postupimská 37, Košice
3. November 2022
Zmluva o nájme 13/3244/2022
13/3244/2022 oprava
0,00 € Centrum voľného času Základná škola, Postupimská 37, Košice
25. Apríl 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu
01/3244/2022
10 920,00 € CK Andromeda,s.r.o. Základná škola, Postupimská 37, Košice
6. Jún 2022
Dodatok č.5/2022 k Nájomnej zmluve č.1/3244/2016 zo dňa 07. 01. 2016
Dodatok č.5/2022
502,68 € Delikomat Slovensko spol. s r.o. Základná škola, Postupimská 37, Košice
21. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí grantu č. 25/2022
7/3244/2022
1 500,00 € Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond Základná škola, Postupimská 37, Košice
19. Máj 2022
Zmluva o nájme
12/3244/2021
0,00 € Futbalová akadémia BENECOL Základná škola, Postupimská 37, Košice
29. November 2022
Zmluva o nájme 15/3244/2022
15/3244/2022
1 134,93 € Futbalová akadémia BENECOL Základná škola, Postupimská 37, Košice
24. Október 2022
Zmluva o výpožičke
14/3244/2022
415,05 € Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov Základná škola, Postupimská 37, Košice
30. November 2022
Zmluva o nájme 19/3244/2022
19/3244/2022
262,98 € Mgr. Ján Andrejčák Základná škola, Postupimská 37, Košice
24. November 2022
Zmluva o nájme
20/3244/2022
51,10 € Mgr. Jana Polačková Základná škola, Postupimská 37, Košice
24. November 2022
Zmluva o nájme
20/3244/2022 -oprava
0,00 € Mgr. Jana Polačková Základná škola, Postupimská 37, Košice
2. December 2022
Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe č. 2/2022
č.2/2022
50,00 € Mgr. Katarína Chovancová PhD Základná škola, Postupimská 37, Košice
19. Máj 2022
Dodatok č.17/2022 ku zmluve č. 244/2/2005 o nájme nebytových priestorov
244/2/2005
1 396,03 € MUDr. Božena Badlíková Základná škola, Postupimská 37, Košice
29. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
22220013
2 000,00 € Nadácia ZSE Základná škola, Postupimská 37, Košice
15. Jún 2022
Zmluva o dielo
6/3244/2022
2 743,20 € O.K. s.r.o. Základná škola, Postupimská 37, Košice
4. Máj 2022
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
2/3244/2022
30,00 € OZ DRAČIA STOPA Základná škola, Postupimská 37, Košice
9. September 2022
Zmluva o poskytovaní služieb_Výkon vybraných činností na úseku správy informačných a komunikačných technológií v ZŠ
08/3244/2022
3 456,00 € PC-Care, Peter Zeleňák Základná škola, Postupimská 37, Košice
7. Jún 2022
Zmluva o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "Po škole s McDonalds Cupom" pre šk.rok 2021/2022
5/3244/2022
0,00 € Slovenský futbalový zväz Základná škola, Postupimská 37, Košice