Centrálny register zmlúv

Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NZNB_002/2022
0,00 € IVREAL s.r.o. Základná škola Nad Medzou
2. Máj 2022
Pedagogická prax
ZOS_004/2022
0,00 € Univerzita Mateja Bela Základná škola Nad Medzou
7. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
ZOPS_005/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické Základná škola Nad Medzou
10. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
ZOPS_008/2022
0,00 € PcProfi, s.r.o. Základná škola Nad Medzou
16. Jún 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Z_011/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Nad Medzou
4. November 2022
Kolektívna zmluva
INE_025/2022
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku Základná škola Nad Medzou
7. November 2022
Zmluva o poskytnutí maximálnej rezervovanej kapacity
ZOPS_024/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Základná škola Nad Medzou
19. Január 2023
Dohoda o spolupráci
D_003/2023
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie Základná škola Nad Medzou
26. Január 2023
Kolektívna zmluva
Z_004/2023
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku Základná škola Nad Medzou
1. Marec 2023
Zmluva o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku zdroja
Z_006/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Nad Medzou
6. Marec 2023
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
Z_007/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Základná škola Nad Medzou
12. Máj 2023
Balíček služieb "Zborovňa Komplet"
ZOPS_009/2023
0,00 € KOMENSKY, s.r.o. Základná škola Nad Medzou
12. Jún 2023
Dohoda č. 23/44/010/11
D_011/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Základná škola Nad Medzou
24. Január 2024
Kolektívna zmluva
Z_001/2024
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku Základná škola Nad Medzou
23. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Z_009/2024
0,00 € Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Základná škola Nad Medzou
28. September 2022
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
ZOPS_016/2022
45,60 € Brantner Nova s.r.o. Základná škola Nad Medzou
3. Február 2023
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
Z_005/2023
58,80 € VIS Slovensko, s.r.o. Základná škola Nad Medzou
22. Jún 2022
Čiastková zmluva k Zmluve o poskytovaní služieb
ZOPS_015/2022
72,00 € SWAN KE, s.r.o. Základná škola Nad Medzou
1. December 2023
Zmluva o výkupe elektriny s prevzatím zodpovednosti za ochýlku zdroja
INE_019/2023
102,00 € Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Nad Medzou
16. Jún 2022
Zmluva o obstaraní zájazdu
Z_012/2022
129,00 € Detská rekreácia s.r.o. Základná škola Nad Medzou