Centrálny register zmlúv

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
07340/2022/OVP-40323 (967/19/2023/151)
0,00 € Košický samosprávny kraj Ing. Jozef Junák
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
02499/2023OVP-26005 (968/19/2023/152)
0,00 € Košický samosprávny kraj JUDr. Martin Uličný
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
07340/2022/OVP-40164 (969/19/2023/153)
0,00 € Košický samosprávny kraj Ján Kurjan
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
07326/2022/OVP-40108 (970/169/2023/154)
0,00 € Košický samosprávny kraj Mgr. Diana Šeševičková, MBA, LL.M
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
07340/2022/OVP-40328 (971/19/2023/155)
0,00 € Košický samosprávny kraj Ing. Peter Restei
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
07326/2022/OVP-39997 (972/19/2023/156)
0,00 € Košický samosprávny kraj Michal Takáč
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
02499/2023/OVP-32611 (973/19/2023/157)
0,00 € Košický samosprávny kraj Ing. Vladimír Žiarny
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
00005/03/2023/0026/2023 (974/7/2023/8)
42 000,00 € doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. Košický samosprávny kraj
21. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
9/2023/OPaI-34439 (965/8/2023/35)
547 177,33 € EUROVIA SK, a.s. Košický samosprávny kraj
21. September 2023
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 16/2010/NZ zo dňa 30.6.2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.3.2012 a dodatku č. 2 zo dňa 20.11.2015
458/2023/OSM-36359 (966/9/2023/92)
0,00 € Súkromná spojená škola EDURAM Košický samosprávny kraj
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z314011ABW8/D02
00844/2023/ORRAN-32260 (963/10/2023/93)
2 030 554,71 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
5719/2023/OF/34559 (948/15/2023/226)
2 000,00 € Košický samosprávny kraj X10 Academy - 1. Lukostrelecká akadémia
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
5878/2023/OF-34044 (949/15/2023/227)
3 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Vítkovce
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
5328/2023/OF-33796 (950/15/2023/228)
3 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Rozhanovce
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
5784/2023/OF-33092 (951/15/2023/229)
3 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Arnutovce
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
5515/2023/OF-33077 (952/15/2023/230)
2 000,00 € Košický samosprávny kraj BOX CLUB ZEMPLÍN MICHALOVCE 1950
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
5006/2023/OF-34680 (953/15/2023/231)
1 600,00 € Košický samosprávny kraj Obec Slovinky
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
5131/2023/OF-33223 (954/15/2023/232)
1 260,00 € Košický samosprávny kraj Obec Komárovce
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
5133/2023/OF-33790 (955/15/2023/233)
3 400,00 € Košický samosprávny kraj Obec Bracovce
18. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
5731/2023/OF-35978 (956/15/2023/234)
2 000,00 € Košický samosprávny kraj VOLTILAND Košice, o.z.