Centrálny register zmlúv

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 51/2024
51/2024
861,70 € Trenčianske múzeum v Trenčíne KRAK SLOVAKIA, s.r.o.
10. Júl 2024
Nájomná zmuva na svadobný priestor v areáli Trenčianskeho hradu č. 108/2024
108/2024
220,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Simona Hulínová
10. Júl 2024
Nájomná zmuva na svadobný priestor v areáli Trenčianskeho hradu č. 116/2024
116/2024
220,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Matej Vengrín
10. Júl 2024
Licenčná zmluva č. 125/2024
125/2024
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Doc. PhDr. Jana Bartová, PhD.
10. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 06/NM
06/NM
120,00 € Gaarp Media s.r.o. Trenčianske múzeum v Trenčíne
4. Júl 2024
Zmluva č. 124/2024 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu
124/2024
8 000,00 € Horse show s.r.o. Trenčianske múzeum v Trenčíne
4. Júl 2024
Zmluva č. 119/2024 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu
119/2024
1 100,00 € Ivana Zvarová Trenčianske múzeum v Trenčíne
4. Júl 2024
Zmluva č. 86/2024 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu
86/2024
0,00 € Slovenská asociácia silných mužov, o.z. Trenčianske múzeum v Trenčíne
3. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 112/2024
112/2024
25,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Marcel Šimek
3. Júl 2024
Zmluva o realizácii archeologického výskumu č. 122/2024
122/2024
2 600,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Pavol Vido
28. Jún 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 114/2024
114/2024
3 770,00 € Formaat, o.z. Trenčianske múzeum v Trenčíne
26. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v Draškovičovom kaštieli v Čachticiach č. 87/2024
87/2024
400,00 € OREA Consulting, s.r.o. Trenčianske múzeum v Trenčíne
26. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 100/2024
100/2024
25,00 € Ján Bott Trenčianske múzeum v Trenčíne
26. Jún 2024
Nájomná zmluva č.101/2024
101/2024
30,00 € Meridius forge s.r.o. Trenčianske múzeum v Trenčíne
26. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 102/2024
102/2024
25,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Včelársky ekologický spolok Slovenska
26. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 103/2024
103/2024
270,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Country Pub TT s.r.o.
26. Jún 2024
Zmluva č. 121/2024 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovného ruchu v areáli Trenčianskeho hradu
121/2024
3 250,00 € Skupina Historickej Lukostreľby VINEDI, o.z. Trenčianske múzeum v Trenčíne
24. Jún 2024
Poistná zmluva č. 11-59430
11-59430
196,43 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianske múzeum v Trenčíne
25. Jún 2024
Návrh poistnej zmluvy č. 2409636350
2409636350
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka z poisťovne iného členského štátu Trenčianske múzeum v Trenčíne
18. Jún 2024
Nájomný zmluva č. 90/2024
90/2024
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Ján Bott