Centrálny register zmlúv

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 44/2024
44/2024
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne LEONI Wiring Systems Slovakia, spol. s r.o.
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 54/2024
54/2024
0,00 € Jozef Habšuda - PROJECT INTERIER Trenčianske múzeum v Trenčíne
5. Apríl 2024
Postná zmluva č. 11-59394
11-59394
0,00 € Union poisťovňa a.s. Trenčianske múzeum v Trenčíne
3. Apríl 2024
Licenčnázmluva č. 42/2024
42/2024
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Ľubomír Streicher
2. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 22/2024
22/2024
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Spolok rodákov Jozefa Krónera
28. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou umeleckej praxe
47/2024
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Spojená škola Samuela Mikovíniho
28. Marec 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 46/2024
46/2024
0,00 € Divadelná spoločnosť o.z. Trenčianske múzeum v Trenčíne
27. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. N_ZVJS-00637/34-TN-2024 o vykonávaní prác zo dňa 28.02.2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. N_ZVJS-00637/34-TN-2024 o vykonávaní prác zo dňa 28.02.2024
0,00 € Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne Trenčianske múzeum v Trenčíne
25. Marec 2024
Zmluva o realizácii arecheologického výskumu č. 34/2024
34/2024
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Ing. Róbert Strápek
25. Marec 2024
Zmluva o realizácii arecheologického výskumu č. 35/2024
35/2024
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Ing. Silvia Kiačiková
24. Marec 2024
Licenčná zmluva č. 41/2024
41/2024
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Obec Teplička nad Váhom
18. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 918964-1
918964-1
0,00 € Global Network Systems s.r.o. Trenčianske múzeum v Trenčíne
18. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke diela č. 01/2023/10
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke diela č. 01/2023/10
0,00 € Galéria mesta Bratislavy Trenčianske múzeum v Trenčíne
18. Marec 2024
Zmluva o nájme hnuteľných vecí kovových zvierat
Zmluva o nájme hnuteľných vecí kovových zvierat
0,00 € REC Group s.r.o. Trenčianske múzeum v Trenčíne
13. Marec 2024
Zmluva č. 18/2024 o spolupráci pri zabezpečovaní rozvoja cestovního ruchu v areáli Trenčianskeho hradu
18/2024
0,00 € Matej Beňo Trenčianske múzeum v Trenčíne
13. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. AF3-396/2023
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. AF3-396/2023
0,00 € Múzeum mesta Bratislavy Trenčianske múzeum v Trenčíne
12. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 31/2024
31/2024
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Hrad Beckov, n.o.
7. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 6/2024
6/2024
0,00 € Somma s.r.o. Trenčianske múzeum v Trenčíne
7. Marec 2024
Zmluva o realizácii archeologického výskumu č. 30/2024
30/2024
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne CPR Trenčín
7. Marec 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 29/2024
29/2024
0,00 € Trenčianske múzeum v Trenčíne Mesto Nemšová