Centrálny register zmlúv

Základná škola, Kulíškova 8, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2023
Prenájom telocvične
6/Zml/23
780,00 € Základná škola Kulíškova Občianske združenie,off seas
18. Január 2023
Prenájom tanečnej miestnosti
7/Zml/23
825,00 € Základná škola Kulíškova Občianske združenie Krúžky v š
17. Január 2023
Prenájom telocvične
2/Zml/23
690,00 € Základná škola Kulíškova Fyzická osoba
17. Január 2023
Prenájom telocvične
4/Zml/23
302,00 € Základná škola Kulíškova Slovenský rybársky zväz
17. Január 2023
Prenájom telocvične
3/Zml/23
690,00 € Základná škola Kulíškova Občianske združenie Turistický
30. December 2022
Odber elektrickej energie
5/CZML/22
0,00 € Pow-en Základná škola Kulíškova
29. September 2022
Prenájom tanečnej miestnosti ATA
16/Zml/22
420,00 € Základná škola Kulíškova Občianske združenie Krúžky v š
29. September 2022
Prenájom telocvične
17/Zml/22
370,00 € Základná škola Kulíškova Slovenský rybársky zväz
28. September 2022
Prenájom učebne
15/Zml/22
568,00 € Základná škola Kulíškova International House Bratislava
27. September 2022
Prenájom telocvične
14/Zml/22
456,00 € Základná škola Kulíškova Občianske združenie,off seas
19. September 2022
Prenájom telocvične
11/Zml/22
337,00 € Základná škola Kulíškova Fyzická osoba
19. September 2022
Prenájom telocvične
12/Zml/22
490,00 € Základná škola Kulíškova Občianske združenie Turistický
19. September 2022
Prenájom telocvične
13/Zml/22
1 273,00 € Základná škola Kulíškova Karate klub IPPON
14. September 2022
Prenájom športového areálu ZŠ
9/Zml/22
180,00 € Základná škola Kulíškova Stredná priemyselná škola dopr
14. September 2022
Prenájom športového areálu ZŠ
10/Zml/22
180,00 € Základná škola Kulíškova Stredná odborná škola dopravná
12. September 2022
Denník mladého ekológa-bádteľa
4/CZML/22
600,00 € Nadácia PONTIS Základná škola Kulíškova
6. September 2022
Pozáručný servis programov spracovania ekon.a inform.agendy IS SAMO
3/CZML/22
150,00 € TRIMEL s.r.o. Základná škola Kulíškova