Centrálny register zmlúv

Základná škola, Kulíškova 8, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Prenájom športového areálu ZŠ
15/Zml/23
240,00 € Základná škola Kulíškova Stredná odborná škola dopravná
15. Apríl 2024
Prenájom športového areálu školy
12/Zml/24
240,00 € Základná škola Kulíškova Stredná priemyselná škola dopr
3. Máj 2024
Prenájom športového areálu ZŠ
13/Zml/24
240,00 € Základná škola Kulíškova Stredná odborná škola dopravná
1. Jún 2023
Servisné služby v oblasti informačných technológií
1/CZML/23
230,00 € Richard Ščepánek Základná škola Kulíškova
9. Október 2023
Prenájom telocvične
19/Zml/23
228,00 € Základná škola Kulíškova Sourire-Robert Kmeťo
7. Jún 2023
Grant "Naše mesto 2023-"Oplotenie"
2/CZML/23
226,68 € Nadácia PONTIS Základná škola Kulíškova
7. November 2023
Prenájom telocvične
20/Zml/23
210,00 € Základná škola Kulíškova Slovenský rybársky zväz
14. September 2022
Prenájom športového areálu ZŠ
9/Zml/22
180,00 € Základná škola Kulíškova Stredná priemyselná škola dopr
14. September 2022
Prenájom športového areálu ZŠ
10/Zml/22
180,00 € Základná škola Kulíškova Stredná odborná škola dopravná
2. Apríl 2023
Prenájom športového areálu
8/Zml/23
180,00 € Základná škola Kulíškova Stredná odborná škola kaderníc
1. Október 2023
Prenájom učebne
18/Zml/23
173,00 € Základná škola Kulíškova ŠtudujAjTyIT s.r.o.
6. September 2022
Pozáručný servis programov spracovania ekon.a inform.agendy IS SAMO
3/CZML/22
150,00 € TRIMEL s.r.o. Základná škola Kulíškova
7. November 2023
Prenájom učebne
21/Zml/
111,00 € Základná škola Kulíškova ŠtudujAjTyIT s.r.o.
21. November 2023
Za služby, BOZP, OPP, PZS
10/CZML/23
84,00 € Inštitút bezpečnosti práce s.r Základná škola Kulíškova
22. August 2023
Komplexný servis GDPR-ochrana osobných údajov
5/CZML/2
50,00 € BESONE, s.r.o. Základná škola Kulíškova
21. November 2023
Zmluva o prenájme rohoží v počte 2ks
9/CZML/23
48,60 € Lindstrom s.r.o. Základná škola Kulíškova
30. December 2022
Odber elektrickej energie
5/CZML/22
0,00 € Pow-en Základná škola Kulíškova
7. September 2023
Poskytnutie finančnej podpory pre školy z prostriedkov ESF
6/CZML/23
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a Základná škola Kulíškova
15. Marec 2024
Zabezpečenie psycholog.podpory žiakom z UA prostredníctvom terénných p
4/CZML/24
0,00 € Centrum inkluzívneho vzdelávan Základná škola Kulíškova