Centrálny register zmlúv

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Zmluva o dodávke tovaru
ZML 287/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
18. Jún 2024
Zmluva o dodávke tovaru
ZML 288/2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
17. Júl 2024
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva pre Revízorské čítačky
ZML 346_2024
11 520,00 € TransData s.r.o., Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
15. Júl 2024
KUPNÍ SMLOUVA č. KS D0240155
KS D0240155
28 025,00 € Žďas a.s., Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
10. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 326_2024
ZML 326_2024
4 224 407,38 € ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
8. Júl 2024
Zmluva o mýto - 5102
78894614
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
4. Júl 2024
Zmluva č. Z/305/24/KN o vykonaní previerky dokumentácie systému riadenia kvality, o vykonaní recertifikačného auditu pre certifikáciu zhody systému kvality s normou ISO 9001:2015 a o dohľadových auditoch pre udržanie certifikátu
ZML 324/2024
9 900,00 € SGS Slovakia spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
28. Jún 2024
Dodatok č.3 k Zmluve na výkon stavebného dozoru
D3 k ZML 306_2024
359 450,00 € BUNG Slovensko s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
28. Jún 2024
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE STROJA ( OV ) č. 1688/1S
ZML 307_2024
0,00 € Toyota Material Handling Slovensko s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
28. Jún 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o úvere č. 000440/CORP/2018
D3 k ZML 308_2024
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
26. Jún 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke čipových kariet a inicializácii dopravnej aplikácie
ZML 305/2024
0,00 € TransData s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
24. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o pripojení
ZML 295/2024
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
20. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
ZML 293/2024
0,00 € SOR Libchavy spol. s r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
19. Jún 2024
Zmluva o mýto - 5902
31530846941
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
19. Jún 2024
Dodatok č. 10 k zmluve o dielo č. 1008/2021
ZML 290/2024
275 379,50 € Metrostav Slovakia a.s. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
19. Jún 2024
Dodatok č. 2 ku Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2023 a 2024
ZML 291/2024
0,00 € ZO VMHD pri DPMK, a.s. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
19. Jún 2024
Dodatok č. 2 ku Podnikovej kolektívnej zmluve na roky 2023 a 2024
ZML 292/2024
0,00 € ZO IOZ pri DPMK, a.s. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
17. Jún 2024
Rámcová zmluva o dodávke a prevádzke POS terminálov č. 4777
ZML 286/2024
11,28 € Sonet Slovakia, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
14. Jún 2024
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
ZML 273_2024
0,00 € Letisko Košice - AIRPORT KOŠICE, a. s Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
14. Jún 2024
Zmluva o mýto - 9055
ZML 274_2024 - 9055
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť