Centrálny register zmlúv

Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí pobytu - Školy v prírode
2024
40,80 € C.K. Agentúra O.K. Voľný čas, spol. s r.o. Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
20. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2023
0,00 € Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych služieb, n.o.
15. Február 2024
Zmluva na dodanie potravín
0013
0,00 € Davpek s.r.o Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
13. Február 2024
Zmluva na dodanie potravín
0001
5 968,47 € Inmedia, spol. s.r.o Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
13. Február 2024
Zmluva na dodanie potravín
0002
15 170,16 € Inmedia, spol. s.r.o Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
13. Február 2024
Zmluva na dodanie potravín
0003
1 247,81 € Inmedia, spol. s.r.o Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
13. Február 2024
Zmluva na dodanie potravín
0004
28 343,46 € Inmedia, spol. s.r.o Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
13. Február 2024
Zmluva na dodanie potravín
0005
6 615,89 € Inmedia, spol. s.r.o Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
13. Február 2024
Zmluva na dodanie potravín
0006
3 360,00 € Inmedia, spol. s.r.o Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
13. Február 2024
Zmluva na dodanie potravín
0007
8 392,14 € Inmedia, spol. s.r.o Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
13. Február 2024
Zmluva na dodanie potravín
0008
1 383,22 € Inmedia, spol. s.r.o Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
13. Február 2024
Zmluva na dodanie potravín
0009
6 452,34 € Inmedia, spol. s.r.o Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
13. Február 2024
Zmluva na dodanie potravín
0010
3 509,58 € Ján Machovič EDEN Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
13. Február 2024
Zmluva na dodanie potravín
0011
28 630,00 € Remeň Štefan REMA Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
13. Február 2024
Zmluva na dodanie potravín
0012
28 723,40 € Viawork.eu Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
23. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121834
1121834
127,00 € Energie2, a.s. Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
1. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121834
1121834
127,00 € Energie2, a.s. Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
2. Február 2024
Ukončenie zmluvy-zmena dodávateľa
9100723297
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
22. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole Morovnianska cesta 1866/55, Handlová Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová
1. December 2023
Poistná zmluva - poistenie majetku podnikateľských subjektov
11-424019
99,72 € Union poisťovňa, a.s. Základná škola, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová