Centrálny register zmlúv

Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z/6/2024
0,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
7. Jún 2024
Zmluva o úprave práv a povinností v rámci organizácir podujatia Naše Mesto č. NM24_156
Z/7/2024
0,00 € Nadácia Pontis Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
4. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 1
Z/5/2024
0,00 € My Dva Slovakia s.r.o. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
19. Február 2024
Zmluva o dielo č. 1
Z/4/2024
0,00 € Limerick Trade s.r.o. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
14. Február 2024
Zmluva o servise
Z/3/2024
0,00 € FiXIS s.r.o. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
5. Február 2024
Zmluva o usporiadanie a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády v nemeckom jazyku
Z/1/2024
0,00 € Regionálny úrad školskej správy Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
5. Február 2024
Zmluva o usporiadanie a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády v anglickom jazyku
Z/2/2024
0,00 € Regionálny úrad školskej správy Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
14. December 2023
Čiastková zmluva o dodávke plynu
Z/33/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
14. December 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti
Z/34/2023
0,00 € Generali poisťovňa Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
8. December 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
Z25/2023
0,00 € Miček a splol. s.r.o. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
8. December 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
Z/26/2023
0,00 € nETAX iNTERNATIONAL S.R.O. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
8. December 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
Z/27/2023
0,00 € BDO Services, spol. s.r.o. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
8. December 2023
Dodatok k zmluve č. 1 o duálnom vzdelávaní
Z/28/2023
0,00 € dm drogerie markt, s.r.o.. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
8. December 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
Z/29/2023
0,00 € TITTL s.r.o. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
8. December 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
Z/30/2023
0,00 € Veronika Rišková Kpt. Jaroša 779/32, 040 22 Košice Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
8. December 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
Z/31/2023
0,00 € KAMI PROFIT s.r.o. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
8. December 2023
Zmluva o duálnom vzdelávaní
Z/32/2023
0,00 € PENWOOD s.r.o. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
1. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z/24/2023
0,00 € Nadacia ZSE Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
6. Október 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení servisných prác
Z/23/2023
0,00 € Ricoh Slovakia s.r.o. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
26. September 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Z/21/23
0,00 € Mestská časť Bratislava Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava