Centrálny register zmlúv

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2024
Zmluv o dielo
4/2024
0,00 € GEMM spol. s r.o. Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
26. Jún 2024
Darovacia zmluva
3/2024
0,00 € akad. mal. Milan Pagáč Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
21. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
2/2024
0,00 € Hilti Slovakia spol. s r.o. Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
26. Marec 2024
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
1/2024
0,00 € Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava Súkromná stredná odborná škola veterinárna
19. December 2023
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
9/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
4. Október 2023
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
8/2023
0,00 € Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava Súkromná stredná odborná škola veterinárna
31. Júl 2023
Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5/2023
7/2023
0,00 € ZSE Energia, a.s. Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
5/2023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
26. Jún 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
6/2023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
25. Máj 2023
Dohoda o nákme strešnej časti budovy Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru
4/2023
0,00 € Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava ACS, spol. s r.o.
12. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke 342/2023
3/2023
0,00 € Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16. Január 2023
Z m l u v a uzatvorená v zmysle ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
2/2023
0,00 € Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava Súkromná stredná odborná škola veterinárna
9. Január 2023
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
1/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
9. November 2022
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov
2022/4
89,60 € Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava Súkromní stredná odborná škola veterinárna
25. Október 2022
Zmluva č.REG20221012071001 na poskytovanie služieb v oblasti registratúry v zmysle príslušných právnych predpisoch o archívoch a registratúrach
2022/3
672,00 € MG DOKUMENT, s.r.o. Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
18. Október 2022
Zmluva o zájazde
2022/2
22 250,00 € CK Lola Tours s.r.o Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
4. Október 2022
Zmluva o užívaní priestorov
2022/1
Doplnená
0,00 € GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava
4. Október 2022
Príkazná zmluva
2022
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava