Centrálny register zmlúv

Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2024
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
04/2024
0,00 € Republiková únia zamestnávateľov Obchodná akadémia
20. Marec 2024
Darovacia zmluva
01/2024
0,00 € Mondi SCP, a.s. Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
5. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
75025/24
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
22. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 06/2023
1
0,00 € Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok Autoškola Beňuš s.r.o.
8. Február 2023
Rámcová kúpna zmluva
2/2023
0,00 € LUNYS s.r.o. Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
21. November 2023
Preberací protokol 0546/2023-16/008 na základe kúpnej zmluvy 0546/2023
0546/2023
0,00 € Datacomp s.r.o. Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
4. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
06/2023
0,00 € Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok Autoškola Beňuš s.r.o.
7. Jún 2023
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
90319
0,00 € VIS Slovensko s.r.o. Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby a o servisnej činnosti
FF 918-23-006
0,00 € CBC Slovakia s.r.o. Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
29. Marec 2023
Zmluva o servisnej starostlivosti
F918-23-006
0,00 € CBC Slovakia s.r.o. Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
29. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o servisnej starostlivosti Flex
F604-18-004
0,00 € CBC Slovakia s.r.o. Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
8. Február 2023
Zmluva o poskytovaní stravovania pre dôchodcov a príspevku mesta
0078/2023
0,00 € Obchodná akadémia Mesto Ružomberok
30. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služby - servisu a správe IT, počítačovej sieti
01/2023
0,00 € FiberNite s.r.o. Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
30. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
032022
0,00 € Inmedia spol s.r.o. Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
30. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
042022
0,00 € Astera s.r.o. Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
30. Január 2023
Rámcová zmluva
052022
0,00 € Nordfood s.r.o. Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok
28. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
02/2022
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok