Centrálny register zmlúv

Verejnoprospešné služby

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
Kúpna zmluva
018/24
93,60 € STRABAG s.r.o Verejnoprospešné služby
8. Apríl 2024
Dohoda o zabezp.odb.výcviku
14042024
0,00 € Stredná odborná škola Verejnoprospešné služby
4. Apríl 2024
Zmluva o využívaní mraziaceho boxu
1304/2024
0,00 € Pohrebníctvo Večný sen s.r.o Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
012002
42,80 € Péter Janovics Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
041405
58,40 € Attila Agócs Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
050309
58,40 € Mária Agócsová Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
080713
58,40 € Ondrej Ligart Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
081015
58,40 € Margita Belovecová Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
150112
58,40 € Roland Janiga Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
160705
58,40 € Ľubomíra Biblyáková Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
160706
58,40 € Gabriel Pál Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
022908
58,40 € Peter Šoltés Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
022910
42,80 € Peter Šoltés Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
022911
42,80 € Peter Šoltés Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
023012
42,80 € Peter Šoltés Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
030218
58,40 € istván Szvorák Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
120103
58,40 € Edita Gregušová Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
150202
42,80 € Alexander Bóna Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
150203
58,40 € Gabriel lBotos Verejnoprospešné služby
27. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
160216
42,80 € Rozália Fašangová Verejnoprospešné služby