Centrálny register zmlúv

Obec Kremnické Bane

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Kúpna zmluva - pozemok
Kúpna zmluva pozemok
368,00 € Mgr. Pavol Ocelka, Jurina Ocelková Obec Kremnické Bane
26. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
RA-SNCA/20203267
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Kremnické Bane
25. Október 2023
Dohoda
23/27/010/11
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Kremnické Bane
19. Október 2023
Zmluva o audítorskej činnosti
2023150
600,00 € Ing. Daniela Cibulová Obec Kremnické Bane
18. Október 2023
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb -Webové sídlo
304009000
0,00 € WEBY GROUP, s.r.o. Obec Kremnické Bane
17. Október 2023
Poistná zmluva
Poistná zmluva
42,90 € Generali Poisťovňa Obec Kremnické Bane
17. Október 2023
Zmluva o nájme
2/2023
30,00 € Daniela Hrmová - DB keramika Obec Kremnické Bane
10. Október 2023
Kúpna zmluva
1/2023
16 278,00 € KOVACO, s. r. o Obec Kremnické Bane
25. September 2023
dohoda číslo : 23/27/054/464
Dohoda číslo: 23/27/054/464
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Obec Kremnické Bane
25. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb
VS 202106 zo dňa 16.02.2022
0,00 € EKO AUDIT, s.r.o Obec Kremnické Bane
13. September 2023
Zmluva o dielo
06/2023
33 440,38 € RENOVIA s.r.o. Obec Kremnické Bane
7. September 2023
Municipálny úver - univerzál -- dodatok č. j
Zmluva o úvere č. 55/003/21
79 000,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Kremnické Bane
7. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu v banke
55/003/21
99 394,17 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Kremnické Bane
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302091DAA7-91-108
18 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kremnické Bane
15. August 2023
Zmluva o službách č. 080823
08082023
1 500,00 € Peter Baran- CS Consulting Obec Kremnické Bane
19. Júl 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva -pozemok
1 824,00 € Dávid Dobrovič, rod. Dobrovič Obec Kremnické Bane
4. Júl 2023
Dodatok č. 11 k zmluve o zneškodňovaní odpadov č. 28
28
Doplnená
0,00 € Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia Obec Kremnické Bane
4. Júl 2023
Zmluva o nájme
č. 1/2023
100,00 € Ivan Košík INKA Obec Kremnické Bane
4. Júl 2023
Darovacia zmluva č.p. KRHZ-BB-VO-139-103/2023
KRHZ-BB-VO-139-103/2023
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Kremnické Bane
28. Jún 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
30230373/000/2023
33,00 € INISOFT s.r.o Obec Kremnické Bane