Centrálny register zmlúv

Mestské divadlo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva č. 2 2023 016 o usporiadaní divadelného predstavenia – Mikulášska rozprávka
2 2023 016
0,00 € ŠTÚDIO MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA O. Z. Mestské divadlo
1. December 2023
Nájomná zmluva 5 2023 030 o prenájme nebytových priestorov a poskytnutí služieb spojených s prenájmom
5 2023 030
900,00 € Silné Reči o.z. Mestské divadlo
1. December 2023
ZMLUVA č. 5 2023 031 o nájme nebytových priestorov
5 2023 031
480,00 € Štúdio Mestského divadla Žilina o.z. Mestské divadlo
28. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 3 2023 027
3 2023 0278
700,00 € Mgr. Zuzana Palenčíková Mestské divadlo
28. November 2023
Nájomná zmluva o prenájme nebytových priestorov a poskytnutí služieb spojených s prenájmom
NRP 2023 007
910,00 € Mestské divadlo ZAIT, záujmové združenie pravnických osôb
27. November 2023
Zmluva č. 2 2023 018 o usporiadaní divadelného predstavenia
2 2023 018
0,00 € 3T - Tri Tvorivé Tvory, o.z. Mestské divadlo
22. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
4 2023 035
0,00 € Orange Slovensko a.s. Mestské divadlo
21. November 2023
Dohoda č. 4 2023 034 o zverení služobného motorového vozidla do dočasného užívania zamestnanca na služobné účely v zmysle stálej služby.
4 2023 034
0,00 € Michal Vidan, Mgr. Mestské divadlo
20. November 2023
Zmluva č. 2 2023 017 o usporiadaní baletného predstavenia
2 2023 017
1 061,00 € Bc. Lívia Zábavíková, DiS. art. – Baletná škola POINTE Mestské divadlo
15. November 2023
Nájomná zmluva 5 2023 027 o prenájme nebytových priestorov a poskytnutí služieb spojených s prenájmom
5 2023 027
1 440,00 € Rotary Club Žilina International, o.z. Mestské divadlo
15. November 2023
Nájomná zmluva 5 2023 028 o prenájme nebytových priestorov a poskytnutí služieb spojených s prenájmom
5 2023 028
400,00 € Súkromná základná umelecká škola BRIOSO Mestské divadlo
14. November 2023
Dodatok k Zmluve o prijímaní platobných kariet č. 969/2010
4 2023 033
0,00 € Tatrabanka a.s. Mestské divadlo
14. November 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA, LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE DIELA, ZMLUVA O VYTVORENÍ ZÁZNAMU UMELECKÉHO VÝKONU A LICENČNÁ ZMLUVA NA POUŽITIE ZÁZNAMU UMELECKÉHO VÝKONU č. 3 2023 026
3 2023 026
Doplnená
800,00 € Jupiter Film, s. r. o. Mestské divadlo
13. November 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/00653/016
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské divadlo
10. November 2023
Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia
RP/2023/063
120,00 € Ing. Vladimír Kulíšek- KVART Mestské divadlo
8. November 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/00653/017
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mestské divadlo
6. November 2023
Zmluva o vytvorení diela a udelenie súhlasu na jeho použitie č. 3 2023 020
3 2023 020
2 000,00 € Mgr. art. Terézia Kosová Mestské divadlo
6. November 2023
Zmluva č. 2 2023 015 o usporiadaní divadelného predstavenia
2 2023 015
0,00 € 3T - Tri Tvorivé Tvory, o.z. Mestské divadlo
2. November 2023
Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
30229839/1/24
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Mestské divadlo
31. Október 2023
Nájomná zmluva
5 2023 029
1 000,00 € English Kids Club, n.o. Mestské divadlo