Centrálny register zmlúv

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
zmluva o nájme obytnej jednotky na slobodárni
2024/114/A/CI
2 689,95 € Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Alexandra Böhmerová, Dominik Ilavský
11. Júl 2024
Rámcová zmluva o dielo
2024/117/D/CI
4 870,00 € Tomáš Ďuriš CHLADENIE DURIŠ Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
9. Júl 2024
Dodatok č. 43 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 75NSP1000517
2017/25/C/C-01
0,00 € Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
2. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
2024/104/I/CI
0,00 € N.S.P., s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
2. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
2024/105/I/CI
0,00 € Centrum Kramáre spol. s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
2. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
2024/75/I/CI
0,00 € ALAMED s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
1. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
2024/100/I/CI
0,00 € MEDICOOP spol. s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
1. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
2024/101/I/CI
0,00 € 34 healths, s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
1. Júl 2024
kúpna zmluva
2024/113/E/CI
20 998,80 € VIDRA a spol. s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
1. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
2024/99/I/CI
0,00 € MUDr. Jozef Čajka Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
1. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
2024/102/I/CI
0,00 € AMBULANCIAKP, s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
1. Júl 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
2024/103/I/CI
0,00 € MUDr. Emília Kaclíková Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
26. Jún 2024
Zmluva o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti
2/PAM/2024
0,00 € Ján Glatz Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
28. Jún 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
2024/76/I/CI
0,00 € Pilot JET s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
28. Jún 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
2024/78/I/CI
0,00 € MUDr. Jitka Veselá Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
28. Jún 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
2024/79/I/CI
0,00 € JAZMED, s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
28. Jún 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
2024/83/I/CI
0,00 € TATRAMEDIK, s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
28. Jún 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
2024/82/I/CI
0,00 € MUDr. Margita Kyčinová Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
28. Jún 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
2024/84/I/CI
0,00 € MUDr. Ševčovičová Mária s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
28. Jún 2024
Zmluva o výkone ambulantnej pohotovostnej služby
2024/87/I/CI
0,00 € JLQM, s.r.o. Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš