Centrálny register zmlúv

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2022
Čistenie pamätníka padlých vojakov v I. sv. vojne - Murmanská výšina
26/2022
1 654,80 € AGORA s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
2. September 2022
Oprava toaliet pre verejnosť - Martinský cintorín
54/2022
89 593,81 € AGORA s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
27. September 2022
oprava poškodených interiérových omietok a sanácia stien a stropov Slávičie údolie
59/2022
1 830,68 € AGORA s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
25. November 2022
čistenie pomníka Dunajskej flotily
83/2022
1 995,60 € AGORA s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
2. December 2022
oprava a udržiavacie práce v sklade a šatniach v Krematóriu
86/2022
9 160,76 € AGORA s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
29. Júl 2022
Dekoračný materiál a umelé kvety na obdobie 4 mesiacov
38/2022
6 317,06 € Alexander Jakab MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
23. November 2022
panoramatická chladiaca vitrína na kvety
81/2022
4 380,00 € ALVEX, s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
15. August 2022
dodávka a montáž kancelárskeho nábytku
47/2022
4 731,60 € BEGA, s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
18. August 2022
dodávka a montáž kancelárskeho nábytku
48/2022
4 582,80 € BEGA, s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
24. Október 2022
Grafické spracovanie, výroba a inštalácia tabúľ
72/2022
8 723,88 € Bittner print s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
16. Január 2023
Zmluva č. PZ002000011121_002 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
4/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
29. November 2022
vianočné dekorácie
85/2022
4 973,40 € CUREL spol. s r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
24. Máj 2022
Črepníkové kvety
12/2022
2 507,03 € CUREL, spol. s r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
25. Máj 2022
I. etapa rebranding cintorínov a riaditeľstva
13/2022
9 000,00 € DMC, s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
28. December 2022
grafické spracovanie, tlač a výroba dokumentov v zmysle špecifikáie
101/2022
8 935,20 € DMC, s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
7. Október 2022
založenie kvetnatých mestských lúk na cintorínoch v Bratislava - Vrakuňa, Komárov, Karlova Ves
62/2022
7 950,60 € DRYADA garden s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
8. Jún 2022
Dodanie a výsadba listnatých a ihličnatých drevín NKP Slavín
22/2022
2 487,60 € DRYADA garden, s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
12. Júl 2022
Dodanie a výsadba trávnatého koberca - cintorín Petržalka
29/2022
1 695,60 € DRYADA garden, s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
2. August 2022
Dodanie a výsadba krov na Vojenskom cintoríne Kopčany v Bratislave
42/2021
18 240,00 € DRYADA garden, s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
31. Október 2022
Dodatok č. 1 o zmene koeficientu RZ a výšky zľavy na poistnom k PZ č. 9059803174 o havarijnom poistení flotily vozidiel podľa VPP HAV 16
76/2022
0,00 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy