Centrálny register zmlúv

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000369
185,68 € Marianum Gabriela Košinárová
13. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010001023
23,21 € Marianum Natália Adamová
13. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001431
232,10 € Marianum Jozef Vladár
13. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000676
187,90 € Marianum Mgr. Denisa Čimová
13. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000677
93,95 € Marianum Michal Drienik
13. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010001024
208,89 € Marianum Oto Gažovič
13. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010001025
185,68 € Marianum Oto Gažovič
13. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001433
232,10 € Marianum Ján Valko
13. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001527
185,68 € Marianum Milan Konečný
13. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001528
185,68 € Marianum Milan Konečný
13. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001432
232,10 € Marianum Mária Voleková
12. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001430
228,92 € Marianum MVDr. Eva Tibenská
12. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001525
232,10 € Marianum Oľga Mičková
12. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001522
139,32 € Marianum Michaela Meier
12. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010001020
232,10 € Marianum Ing. Marian Biely
12. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010001022
169,11 € Marianum Jarolím Žažo
12. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010001021
46,42 € Marianum MUDr. Judita Puškáčová
12. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000368
232,10 € Marianum Géza Dunajszky
12. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001523
232,10 € Marianum Oľga Mičková
12. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001526
75,16 € Marianum Michaela Meier