Centrálny register zmlúv

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000781
175,93 € Marianum Adriana Hanusová
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001141
168,00 € Marianum Pavol Jančovič
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001110
210,00 € Marianum Barbora Majdeková
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2100000039
42,00 € Marianum Michaela Polónyiová
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001142
170,00 € Marianum Mgr. Emília Moncoľová
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001142
170,00 € Marianum Mgr. Emília Moncoľová
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001136
21,00 € Marianum MUDr. Peter Mikeš, PhD.
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001111
170,00 € Marianum Marko Šaray
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001137
21,00 € Marianum MUDr. Peter Mikeš, PhD.
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001137
21,00 € Marianum MUDr. Peter Mikeš, PhD.
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001140
168,00 € Marianum František Žitňanský
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001140
168,00 € Marianum František Žitňanský
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2140000270
189,00 € Marianum Sandra Garaiová
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1060000130
14,00 € Marianum Milan Mečár
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2150000063
210,00 € Marianum Anna Kaderichová
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000487
170,00 € Marianum Ing. Jana Cabániková
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000485
17,00 € Marianum RNDr. Dorota Brejová
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001109
170,00 € Marianum Martina Šimkovich
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001138
21,00 € Marianum MUDr. Peter Mikeš, PhD.
2. Marec 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001138
21,00 € Marianum MUDr. Peter Mikeš, PhD.