Centrálny register zmlúv

Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Zmluva o dielo
2/2023
0,00 € BBF elektro s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
27. Október 2023
Zmluva č. 3/2023/ŠI o zabezpečení stravovania a ubytovania v školskom internáte
3/2023/ŠI
0,00 € Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves Hokejový klub Spišská Nová Ves
19. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2023/2024
17/2023/PV/MN
0,00 € Obec Dúbrava Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
19. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2023/2024
18/2023/PV/MN
0,00 € Mestský úrad Spišské Podhradie Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
10. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 4/2008 o nájme nebytového priestoru
4/2008
0,00 € Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves Centrum voľného času
5. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2023/2024
16/2023/PV/MN
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2023/2024
0/2023/PV/MN
0,00 € Obecné kultúrne centrum Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2023/2024
09/2023/PV/MN
0,00 € KERNY, s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2023/2024
10/2023/PV/MN
0,00 € Obec Smižany Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2023/2024
22/2023/PV/HA
0,00 € GOLFINTERNATIONAL, s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2023/2024
18/2023/PV/OV
0,00 € DOMOVINA, n.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2023/2024
11/2023/PV/MN
0,00 € PIZZA TIMAS Vladimír Farkašovský ml. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2023/2024
12/2023/PV/MN
0,00 € Mgr. Lenka Sabolová Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2023/2024
13/2023/PV/MN
0,00 € Ľubica rumanová, 052 01 Teplička 292 Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2023/2024
14/2023/PV/MN
0,00 € Metropol Invest a.s. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2023/2024
15/2023/PV/MN
0,00 € Mária Botozová, Pri prameni 2, 054 01 Levoča Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
3. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
3/2023
0,00 € Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves OTJ JAMNÍK
3. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
1/2023
0,00 € Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves Štefan Láclav
3. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
2/2023
0,00 € Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves Stanislav Kukura
3. Október 2023
Zmluva č. 4/2012 o nájme nebytového priestoru
Dodatok č. 3
0,00 € Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves SPIŠBUS s.r.o.