Centrálny register zmlúv

Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Zmluva č. 1/2024/NZ
1/2024/NZ
0,00 € Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves Štefan Láclav
3. Máj 2024
Zmluva o dielo
2/2024
0,00 € SUPERMAL s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva
1/2024/ŠJ
0,00 € Zuzana Kocúrová Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
10. Apríl 2024
Rámcová dohoda
76/2024-3
0,00 € Domäsko s. r. o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
10. Apríl 2024
Rámcová dohoda
76/2024-5
0,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
10. Apríl 2024
Rámcová dohoda
76/2024-6
0,00 € Bidfood Slovakia s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
9. Apríl 2024
Ukončenie nájomnej zmluvy
5/2022
0,00 € Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves Ing. Oľga Sarnovská
9. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 76/2024-4
76/2024-4
0,00 € BIGIMI, s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
5. Apríl 2024
Dohoda medzi prijímateľmi a účastníkmi
ERASMUS+ 1/2024
0,00 € Ing. Katarína Cebuľová Habasová Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
5. Apríl 2024
Dohoda medzi prijímateľmi a účastníkmi
ERASMUS + 2/2024
0,00 € Mgr. Mária Tabáková Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Rámcová kúpna zmluva
76/2024-2
0,00 € MPC CESSI a.s. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
27. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov v školskom roku 2023/2024
19/2024/OV
0,00 € Spišská katolícka charita Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
25. Marec 2024
Kúpna zmluva
76/2024-1
0,00 € Paciga s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
18. Marec 2024
Standard contract 2023-1-SK01-KA122-VET-000114644
66/2024
0,00 € UNIVERSAL MOBILITY SL Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
13. Február 2024
Zmluva o dielo
1/2024
0,00 € JEGON, s. r. o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
31. Január 2024
Ukončenie nájomnej zmluvy
1/2000
0,00 € Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves Ján Štofan
3. Január 2024
Ukončenie nájomnej zmluvy
3/2022/P
0,00 € Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves Ing. Oľga Sarnovská
18. December 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2023/2024
23/2023/PV/HA
0,00 € Dejt, s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
7. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytového priestoru
4/2023
0,00 € Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves BK 04 AC LB SPIŠSKÁ NOVÁ VES
20. November 2023
Zmluva o dielo
2/2023
0,00 € BBF elektro s.r.o. Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves