Centrálny register zmlúv

Centrum sociálnych služieb LÚČ

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín "Hydina, ryby a mrazené výrobky"
22/2024/CSSLÚČ-4
5 106,56 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb LÚČ
11. Jún 2024
Zmluva o prevádzke internetovej aplikácie
43/2024/CSSLÚČ-2
0,00 € HULMAN design studio s.r.o. Centrum sociálnych služieb LÚČ
7. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín "Rôzne potravinárske výrobky"
76/2024/CSSLÚČ-3
13 818,49 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb LÚČ
6. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín "Dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov"
363/2024/CSSLÚČ-1
11 816,91 € JINEX, s.r.o. Centrum sociálnych služieb LÚČ
5. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 09/2024
293/2024/CSSLÚČ-2
330,96 € MSM VZP s.r.o. Centrum sociálnych služieb LÚČ
5. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín "Dodávka čerstvých pekárenských várobkov"
362/2024/CSSLÚČ - 1
3 648,48 € PEZA a.s. Centrum sociálnych služieb LÚČ
5. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie potravín "Mlieko, mliečne výrobky a slepačie vajcia"
22/2024/CSSLÚČ-3
8 809,98 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb LÚČ
12. Apríl 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie služieb pranie bielizne pre CSS LÚČ v Žiline
72/2024/CSSLÚČ-2
0,00 € Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. r.s.p. Centrum sociálnych služieb LÚČ
18. Marec 2024
Zmluva č. ZO/2024ZAC26981-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
357/2024/CSSLÚČ-1
0,00 € Osobnyudaj.sk - ZA, s.r.o. Centrum sociálnych služieb LÚČ
1. Marec 2024
Zmluva o dodávkach stravy č. 1/2024
355/2024/CSSLÚČ-1
0,00 € Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA Centrum sociálnych služieb LÚČ
1. Február 2024
Zmluva o dielo č. 16/2024 na pranie bielizne
293/2024/CSSLÚČ-8
0,00 € JURY, s.r.o. Centrum sociálnych služieb LÚČ
14. December 2023
Darovacia zmluva
379/2023/CSSLÚČ-1
600,00 € Koľko Lásky o.z. Centrum sociálnych služieb LÚČ
30. November 2023
Darovacia zmluvy č. 33/2023
378/2023/CSSLÚČ-1
290,76 € MSM VZP s.r.o. Centrum sociálnych služieb LÚČ
29. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny regulovaná
288/2023/CSSLUČ-51
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Centrum sociálnych služieb LÚČ
28. November 2023
Zmluva o poskytoavní údržbárskych služieb
377/2023/CSSLÚČ-1
550,00 € Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o. r.s.p. Centrum sociálnych služieb LÚČ
19. September 2023
Zmluva o dielo č. 2/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon súvisiacej inžinierskej činnosti
368/2023/CSSLÚČ-2
73 368,00 € expo AIR, s.r.o. Centrum sociálnych služieb LÚČ
31. August 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín "Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky pre CSS LÚČ.
367/2023/CSSLÚČ-1
8 233,94 € Vehox, s.r.o. Centrum sociálnych služieb LÚČ
10. Júl 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín "Hydina, ryby a mrazené výrobky."
359/2023/CSSLÚČ-1
3 523,18 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb LÚČ
8. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín "Mlieko, mliečne výrobky a slepačie vajcia."
41/2023/CSSLÚČ - 2
7 527,78 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb LÚČ
8. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín "Rôzne potravinárske výrobky."
40/2023/CSSLÚČ-2
11 379,80 € INMEDIA, spol. s r.o. Centrum sociálnych služieb LÚČ