Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. September 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 039
039
Doplnená
1,00 € COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
14. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní č. 02/DV/2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní č. 02
0,00 € Tesco Stores SR, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
14. September 2022
Zmluva č. 041 o poskytovaní prak. vyučovania žiakov
041
2,50 € Tesco Stores SR, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
14. September 2022
personálne, materiálne a odborné zabezpečenie praktického vyučovania formou od. praxe
042
Doplnená
2,50 € Tesco Stores SR, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
13. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2018/DV
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2018/DV
0,00 € Metro Cash & Carry SR s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
13. September 2022
Dodatok č. 6 k zmluve o duálnom vzdelávaní č. 1/2017/SDV
Dodatok č. 6 k zmluve o duálnom vzdelávaní č. 1/2017/SDV
0,00 € Billa s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
8. September 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 013
013
0,00 € Vilma, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
8. September 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 040
040
1,00 € Viera Mihoková Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
8. September 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 003
003
50,00 € Spojená škola internátna Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
7. September 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 008
008
0,00 € ABTLAČ SK, spoločnosť s ručením obmedzeným Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
6. September 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 005
005
Doplnená
1,00 € Wisteria flowers cafe s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
6. September 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 009
009
1,00 € Kvety Vera, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
6. September 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 014
014
0,50 € Noropal Print, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
6. September 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 017
017
1,00 € Monika Randová - RM REKLAMA Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
5. September 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 029
029
0,00 € SAD Žilina, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
5. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 002 o poskytovaní praktického vyučovania
002
Doplnená
0,00 € SOBČIAK, spol. s r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
23. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 023 o poskytovaní praktického vyučovania
023
Doplnená
1,00 € Inmax s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
24. August 2022
Zmluva o dielo na upratovacie práce
10/2022
1 120,00 € Cleno-upratovacie služby, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
25. August 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 030
030
0,00 € SAD Trenčín, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
25. August 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 010
010
0,00 € SIRS-Akvizície, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina