Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 013
013
1,00 € Vilma, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 014
014
1,00 € Noropal Print, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
5. September 2023
Zmluva č. 01/2023 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
Zmluva č. 01/2023
1 312,00 € Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
21. Jún 2023
Zmluva o spolupráci č. 28/2023
28/2023
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
12. Jún 2023
Dodatok k Zmluve č. ZO/2018Z12700 o zabezpečení výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
ZO/2018Z12700
48,00 € osobnyudaj.sk, s.r..o., Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve
Dodatok č. 2
0,00 € LIVONEC SK, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
30. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z016/2023
Z016/2023
15,00 € ŽILBYT, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
19. December 2022
Zmluva č. 1160/2022/RÚ o refakturácii nákladov za vodné a stočné
1160/2022/RÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
22. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 772022
772022
7 901,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
19. December 2022
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
732022
2 400,00 € Octigon, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
4. November 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 045
045
1,00 € exon s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
27. Október 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 044
044
1,00 € Čička, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
24. Október 2022
Zmluva o spolupráci č. 103/2022
103/2022
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
9285957
21,90 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
7. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z316/2022
316/2022
406,00 € ŽILBYT, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
6. Október 2022
Servisná zmluva č. 001/
001/2022
240,00 € MiMa Servis s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
4. Október 2022
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 2/2022 STR
2/2022 STR
Doplnená
1,71 € Gymnázium Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
30. September 2022
Zmluva o nájme
02/2022
50,00 € Spojená škola internátna Žilina Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
27. September 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 006
006
1,00 € Flamengo kvety s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
16. September 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 043
043
1,00 € PLT plus, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina