Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 031
031
0,00 € ŽRK SOPK Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 032
032
0,00 € SATUR TRAVEL a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 041
041
Doplnená
0,00 € KVETY DIA, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
20. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 029
029
0,00 € SAD Žilina, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 011
011
0,00 € Mesto Žilina Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
3. Október 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o duálnom vzdelávaní č. 1/2017/SDV
1/2017/SDV
0,00 € Billa s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
27. Október 2023
Zmluva o spolupráci č. 19/2023
19/2023
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou od. výcviku
046
0,00 € Timea Starovská Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
26. Marec 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve č. ZO/2018Z12700 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobny
04
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina