Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z423/2023
Z423/2023
15,00 € ŽILBYT, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
21. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z609/2023
Z609/2023
15,00 € ŽILBYT, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
29. Február 2024
Zmluva č. 004/2024/DV o duálnom vzdelávaní
004/2024/DV
5,00 € SCONTO Nábytok s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
13. Marec 2024
Zmluva č. 001/2024/DV o duálnom vzdelávaní
001/2024/DV
5,00 € COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
18. Marec 2024
Zmluva č. 002/2024/DV o duálnom vzdelávaní
002/2024/DV
5,00 € TERNO real estate s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
8. Apríl 2024
Zmluva č. 003/2024/DV o duálnom vzdelávaní
003/2024/DV
5,00 € Motorr Žilina, s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
26. September 2023
Zmluva č. 043 o poskytovaní prak. vyučovania žiakov v šk. roku 2023/2024
043
3,00 € Tesco Stores SR, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
26. September 2023
Zmluva č. 044 o poskytovaní prak. vyučovania žiakov v šk. roku 2023/2024
044
3,00 € Tesco Stores SR, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
14. September 2022
Zmluva č. 041 o poskytovaní prak. vyučovania žiakov
041
2,50 € Tesco Stores SR, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
14. September 2022
personálne, materiálne a odborné zabezpečenie praktického vyučovania formou od. praxe
042
Doplnená
2,50 € Tesco Stores SR, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
4. Október 2022
Zmluva o poskytovaní stravovania č. 2/2022 STR
2/2022 STR
Doplnená
1,71 € Gymnázium Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
23. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 023 o poskytovaní praktického vyučovania
023
Doplnená
1,00 € Inmax s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
25. August 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 007
007
1,00 € ELF media s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
25. August 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 016
016
1,00 € ELCEN, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
25. August 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 038
038
1,00 € ALTOM Reklama s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
25. August 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 024
024
Doplnená
1,00 € TABAČIK-PRIEMTO s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
26. August 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 037
037
1,00 € LAJKA ADV, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
26. August 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 022
022
1,00 € FIN, spol. s r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
26. August 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 036
036
1,00 € Božena Beláková - Dobrotky u Božky Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
26. August 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 019
019
1,00 € Pekáreň Ďuroška, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina