Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Mandátna zmluva
602023
300,00 € Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
7. Október 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z316/2022
316/2022
406,00 € ŽILBYT, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
28. November 2023
Zmluva o dielo a o poskytovaní služieb
582023
570,00 € doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
24. August 2022
Zmluva o dielo na upratovacie práce
10/2022
1 120,00 € Cleno-upratovacie služby, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
5. September 2023
Zmluva č. 01/2023 o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb
Zmluva č. 01/2023
1 312,00 € Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
19. December 2022
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
732022
2 400,00 € Octigon, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
22. Apríl 2024
Zmluva č. 148/2024/KRÚ o zverení majetku ŽSK do správy správcovi
148/2024/KRÚ
2 455,20 € Žilinský samosprávny kraj Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
22. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 772022
772022
7 901,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
12. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
9107168277
53 607,83 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina