Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
personálne, materiálne a odborné zabezpečenie praktického vyučovania formou od. praxe
042
Doplnená
2,50 € Tesco Stores SR, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
26. September 2023
Zmluva č. 043 o poskytovaní prak. vyučovania žiakov v šk. roku 2023/2024
043
3,00 € Tesco Stores SR, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
26. September 2023
Zmluva č. 044 o poskytovaní prak. vyučovania žiakov v šk. roku 2023/2024
044
3,00 € Tesco Stores SR, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
29. Február 2024
Zmluva č. 004/2024/DV o duálnom vzdelávaní
004/2024/DV
5,00 € SCONTO Nábytok s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
13. Marec 2024
Zmluva č. 001/2024/DV o duálnom vzdelávaní
001/2024/DV
5,00 € COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
18. Marec 2024
Zmluva č. 002/2024/DV o duálnom vzdelávaní
002/2024/DV
5,00 € TERNO real estate s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
8. Apríl 2024
Zmluva č. 003/2024/DV o duálnom vzdelávaní
003/2024/DV
5,00 € Motorr Žilina, s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
30. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z016/2023
Z016/2023
15,00 € ŽILBYT, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z423/2023
Z423/2023
15,00 € ŽILBYT, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
21. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. Z609/2023
Z609/2023
15,00 € ŽILBYT, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
20. Október 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
9285957
21,90 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
12. Apríl 2022
Zmluva č. ZO/2018Z12700 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2018Z12700
42,00 € osobnyudaj.sk, s.r..o., Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
12. Jún 2023
Dodatok k Zmluve č. ZO/2018Z12700 o zabezpečení výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
ZO/2018Z12700
48,00 € osobnyudaj.sk, s.r..o., Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
8. September 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 003
003
50,00 € Spojená škola internátna Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
30. September 2022
Zmluva o nájme
02/2022
50,00 € Spojená škola internátna Žilina Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 003 pre šk. rok 2023/2024
003
50,00 € Spojená škola internátna Žilina Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
14. September 2023
Zmluva o nájme č. 02/2023 nebytových priestorov za účelom výchovno-vzdelávacej činnosti
02/2023
50,00 € Spojená škola internátna Žilina Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
202402910
108,00 € Disig, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
15. November 2023
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za ochýlku
Dodatok č. 1 k čiastkovej zmluve o dodávke elektriny
129,50 € Stredoslovenská energetika, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
6. Október 2022
Servisná zmluva č. 001/
001/2022
240,00 € MiMa Servis s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina