Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 029
029
0,00 € SAD Žilina, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
5. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 002 o poskytovaní praktického vyučovania
002
Doplnená
0,00 € SOBČIAK, spol. s r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
7. September 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 008
008
0,00 € ABTLAČ SK, spoločnosť s ručením obmedzeným Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
8. September 2022
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 013
013
0,00 € Vilma, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
13. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2018/DV
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2018/DV
0,00 € Metro Cash & Carry SR s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
13. September 2022
Dodatok č. 6 k zmluve o duálnom vzdelávaní č. 1/2017/SDV
Dodatok č. 6 k zmluve o duálnom vzdelávaní č. 1/2017/SDV
0,00 € Billa s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
14. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní č. 02/DV/2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o duálnom vzdelávaní č. 02
0,00 € Tesco Stores SR, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
24. Október 2022
Zmluva o spolupráci č. 103/2022
103/2022
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
19. December 2022
Zmluva č. 1160/2022/RÚ o refakturácii nákladov za vodné a stočné
1160/2022/RÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
4. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve
Dodatok č. 2
0,00 € LIVONEC SK, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
21. Jún 2023
Zmluva o spolupráci č. 28/2023
28/2023
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 001 pre šk. rok 2023/2024
001
0,00 € TECHNOMAX, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
7. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 004
004
Doplnená
0,00 € GEVIE, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 026
026
0,00 € Ing. Miroslava Kurincová Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 027
027
0,00 € ProViva, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 030
030
0,00 € PROFILEX s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 031
031
0,00 € ŽRK SOPK Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 032
032
0,00 € SATUR TRAVEL a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
12. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 041
041
Doplnená
0,00 € KVETY DIA, s.r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
20. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 029
029
0,00 € SAD Žilina, a.s. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina