Centrálny register zmlúv

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č. 12/2024
Zmluva č. 22/2024/SOŠOaSTt
247,52 € Puškárová Petra Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
14. Marec 2024
Dohoda o užívaní priestorov
Zmluva č. 21/2024/SOŠOaSTt
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
16. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní č. 03/2024
Zmluva č. 30/2024/SOŠOaSTt
11,00 € Lucká Dominika Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
16. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní č. 04/2024
Zmluva č. 31/2024/SOŠOaSTt
11,00 € Šikutová Martina Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
16. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní č. 05/2024
Zmluva č. 32/2024/SOŠOaSTt
11,00 € Maková Gabriela Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
16. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
Zmluva č. 33/2024/SOŠOaSTt
56,00 € AQUA PRO, s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
25. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č. 09/2024
Zmluva č. 24/2024/SOŠOaSTt
228,48 € Matúšová Ivona Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
25. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 13/2024
Zmluva č. 27/2024/SOŠOaSTt
1 566,52 € Mešťaník Peter Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
25. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 10/2024
Zmluva č. 25/2024/SOŠOaSTt
4 445,22 € DAFIM s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
25. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 12/2024
Zmluva č. 26/2024/SOŠOaSTt
1 566,52 € Baranovičová Zuzana Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
26. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 14/2024
Zmluva č. 28/2024/SOŠOaSTt
790,10 € Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
26. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobá KNZ č. 11/2024
Zmluva č. 29/2024/SOŠOaSTt
1 566,52 € Z.V.U.K. Trnava Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
18. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č. 10/2024
Zmluva č. 23/2024/SOŠOaSTt
46,82 € Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia č 21 Trnava , Vančurova 6300/1, 917 01 Trnava Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
5. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č. 08/2024
Zmluva č. 18/2024/SOŠOaSTt
226,80 € Fixtape VelkéMeziříčí Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
6. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č. 07/2024
Zmluva č. 19/2024/SOŠOaSTt
38,08 € Zväz postihnutých civilizačnými chorobami - Klub kardiakov Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
13. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č. 11/2024
Zmluva č. 20/2024/SOŠOaSTt
248,00 € Slovenská živnostenská komora Trnava Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
4. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 1/T/2023
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 13/2023/SOŠOaSTt)
7,56 € Trnavská univerzita v Trnave Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
22. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 9/2024
Zmluva č. 14/2024/SOŠOaSTt
1 566,52 € Elena Polakovičová ZI - EP Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
23. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov KNZ č. 8/2024
Zmluva č. 15/2024/SOŠOaSTt
1 566,52 € KAMBEK Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1
21. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov MNZ č. 06/2024
Zmluva č. 12/2024/SOŠOaSTt
105,34 € Mesto Trnava Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava 1